konto
Liceum im. św. Rodziny z Nazaretu

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Liceum im. św. Rodziny z Nazaretu Kraków

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckibiologiageografiahistoriaWOS
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckifizykageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckibiologiachemiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -