konto
IX Liceum im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Mikołaja Kopernika Lublin

1b / mat-fiz-inf rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.8174.54192.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1b (matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka.

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw).

Klasa dla tych, którzy kochają matematykę, komputery i programowanie oraz marzą o studiach matematyczno-fizyczno-informatycznych. Zajęcia z informatyki prowadzi nauczyciel akademicki.

Tutaj można doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, edytorów tekstu, sporządzania arkuszy kalkulacyjnych i usług sieciowych (poczta, WWW). Także: algorytmizacja i programowanie, tworzenie stron WWW i baz danych, prezentacje przy pomocy technik komputerowych, etc.

Oddziały B i D będą połączone (2 grupy po 16 osób).

1c / biol-chem rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
171.3177.53196
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1c (biologiczno-chemiczna)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język francuski (od podstaw).

Tutaj uczniowie mogą szerzej poznać tajniki ludzkiego życia i zgłębić wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, wzbogaconą o edukację prozdrowotną i ekologiczną, a także liczyć na doskonałe przygotowanie do udziału w olimpiadach oraz konkursach z biologii i chemii.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia medyczne, farmaceutyczne, a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

1d / mat-geo-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.35172.62190.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1d (matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw).

Ten kierunek kształcenia zaproponowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy myślą o studiach handlowych i ekonomicznych, gdzie wymagane jest dobre przygotowanie matematyczne i znajomość języków obcych.

Nauczanie języków obcych uzupełniane jest na zajęciach pozalekcyjnych, tak by przy zwiększonej liczbie godzin i intensywności nauczania, uczniowie mogli osiągnąć doskonałe umiejętności w tym zakresie.

Oddziały D i B będą połączone (2 grupy po 16 osób).

1e / geo-wos rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.3168173.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1e (geografia i wiedza o społeczeństwie)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język hiszpański (od podstaw).

Jest to klasa dla uczniów kochających geografię w połączeniu z wiedzą o społeczeństwach z różnych regionów turystycznych pod kątem historii, architektury, geografii i kultury.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia o kierunkach humanistycznych i społecznych, a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

Oddziały E i J będą połączone (2 grupy po 16 osób).

1f / oddział dwujęzyczny hiszp-geo rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
124.75158.66181.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, do której warunkiem przyjęcia, oprócz spełnienia wymagań ogólnych, jest co najmniej dobra ocena uzyskana z egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego lub przystąpienie do i pozytywne zaliczenie sprawdzianu z tego języka, bowiem kandydaci muszą posiadać umiejętności i kompetencje językowe na poziomie pozwalającym na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez lektorów hiszpańskich. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 10 czerwca 2024 roku, o godz. 10:00, w formie testu sprawdzającego znajomość języka na poziomie podstawowym A1-A2. Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu będzie dostępna w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły od 20 maja 2024 roku. Laureaci konkursu przedmiotowego z języka hiszpańskiego, organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, zwolnieni są z obowiązku przystąpienia do testu sprawdzającego.

Opis:

Klasa 1f (dwujęzyczna)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język hiszpański, geografia.

Przedmioty uzupełniające: geografia dwujęzyczna i historia dwujęzyczna.

Języki obce: język hiszpański (kontynuacja). język angielski (kontynuacja).

Jedyna taka klasa w regionie. Zwiększona liczba godzin języka hiszpańskiego, nauczanie nastawione na komunikację, zajęcia z lektorami natywnymi. Po zakończeniu nauki możliwe jest zdawanie matury hiszpańskiej i uzyskanie takiego samego dyplomu, jaki otrzymuje młodzież w Hiszpanii. Lepszy start w dorosłe życie i lepsze perspektywy na rynku pracy dzięki biegłej znajomości języka.

1j / mat-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169175.42188.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1j (matematyczna z rozszerzonym językiem angielskim)

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski.

Języki obce: język angielski (kontynuacja), język włoski (od podstaw).

Ten kierunek kształcenia zaproponowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy myślą o studiach handlowych, ekonomicznych i lingwistycznych, gdzie wymagane jest dobre przygotowanie matematyczne i znajomość języków obcych.

Nauczanie języków obcych uzupełniane jest na zajęciach pozalekcyjnych, tak by przy zwiększonej liczbie godzin i intensywności nauczania, uczniowie mogli osiągnąć doskonałe umiejętności w tym zakresie.

Oddziały J i E będą połączone (2 grupy po 16 osób).