IX Liceum im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 3.13

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Mikołaja Kopernika Lublin

1ap / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.95155.06164.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; matematyka, fizyka.

Języki obce; j. angielski, j. francuski.

Klasa dla tych, którzy kochają matematykę i fizykę oraz marzą o studiach matematyczno-fizycznych.

1B / mat-inf-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
149.4161.28179.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo.

Języki obce; j. angielski, j. francuski.

Klasa dla tych, którzy kochają matematykę, komputery i programowanie oraz marzą o studiach matematyczno-fizyczno-informatycznych, zajęcia z informatyki prowadzi nauczyciel akademicki.

Tutaj można doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzą z zakresu różnych systemów operacyjnych, edycji tekstów, sporządzania arkusza kalkulacyjnego i usług sieciowych (poczta, WWW). Także: algorytmizacja i programowanie, tworzenie stron WWW i baz danych, prezentacje przy pomocy technik komputerowych, etc. 

1bp / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.95167.18190.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo.

Języki obce; j. angielski, j. francuski.

Klasa dla tych, którzy kochają matematykę, komputery i programowanie oraz marzą o studiach matematyczno-fizyczno-informatycznych, zajęcia z informatyki prowadzi nauczyciel akademicki.

Tutaj można doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzą z zakresu różnych systemów operacyjnych, edycji tekstów, sporządzania arkusza kalkulacyjnego i usług sieciowych (poczta, WWW). Także: algorytmizacja i programowanie, tworzenie stron WWW i baz danych, prezentacje przy pomocy technik komputerowych, etc.

1C / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
150159.47175.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, matematyka dla medyków.

Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Tutaj uczniowie mogą szerzej poznać tajniki ludzkiego życia  i zgłębić wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, wzbogaconą o edukację prozdrowotną i ekologiczną, a także liczyć na doskonałe przygotowanie do udziału w olimpiadach oraz konkursach z biologii i chemii.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia medyczne, farmaceutyczne a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

1cp / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.35169.73188.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, matematyka dla przyrodników.

Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Tutaj uczniowie mogą szerzej poznać tajniki ludzkiego życia  i zgłębić wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, wzbogaconą o edukację prozdrowotną i ekologiczną, a także liczyć na doskonałe przygotowanie do udziału w olimpiadach oraz konkursach z biologii i chemii.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia medyczne, farmaceutyczne, a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

1D / mat-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
151.6162.23181.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo, wykłady godne rozpowszechnienia TED.

Języki obce; j. angielski, j. niemiecki.

Ten kierunek kształcenia zaproponowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy myślą o studiach handlowych i ekonomicznych, gdzie wymagane jest dobre przygotowanie matematyczne i znajomość języków obcych.

Nauczanie języków obcych uzupełniane jest na zajęciach pozalekcyjnych, tak by przy zwiększonej liczbie godzin i intensywności nauczania, uczniowie mogli osiągnąć doskonałe umiejętności w tym zakresie.

Jako przedmiot uzupełniający występują tu wykłady prowadzone przez światowej sławy naukowców,  ludzi biznesu, pasjonatów, umieszczone na platformie TED - ed.

1dp / mat-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.85167.31182.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo, wykłady godne rozpowszechnienia TED.

Języki obce; j. angielski, j. niemiecki.

Ten kierunek kształcenia zaproponowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy myślą o studiach handlowych i ekonomicznych, gdzie wymagane jest dobre przygotowanie matematyczne i znajomość języków obcych.

Nauczanie języków obcych uzupełniane jest na zajęciach pozalekcyjnych, tak by przy zwiększonej liczbie godzin i intensywności nauczania, uczniowie mogli osiągnąć doskonałe umiejętności w tym zakresie.

Jako przedmiot uzupełniający występują tu wykłady prowadzone przez światowej sławy naukowców,  ludzi biznesu, pasjonatów, umieszczone na platformie TED - ed.

1E / pol-ang-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
135.8149.93171.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; język polski, j. angielski, j. francuski, historia.

Przedmioty uzupełniające; przyroda.

Języki obce; j. angielski, j. francuski.

Oczekiwany od kandydata poziom znajomości języka angielskiego to średniozaawansowany (INTERMEDIATE).

W tej klasie można rozwijać zainteresowania humanistyczne i lingwistyczne, wzbogacone dodatkowo w wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych i romańskich. Szkoła oferuje bardzo bogaty wachlarz wymian międzynarodowych, m.in. z Francją, Belgią, Italią czy Izraelem.

Zaplanowane rozszerzenie programu nauczania języka polskiego i historii ma umożliwić uczniom lepsze przygotowanie zarówno do studiów filozoficznych jak i psychologicznych.

1F / hiszp-geog rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
110.6134.45157
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym, udokumentowana dobrym wynikiem z testu sprawdzającego umiejętności posługiwaniem się tym językiem lub egzaminu gimnazjalnego.

Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, pod patronem Ministerstwa Edukacji i Kultury Hiszpanii, zapewnia możliwość uczenia się języka hiszpańskiego oraz wiedzy o kulturze, historii geografii kraju Cervantesa; zajęcia prowadzone są przez nauczycieli hiszpańskich, dzięki czemu na własne oczy można przekonać się, jaka jest hiszpańska mentalność i temperament. Wybranie takiego profilu daje perspektywy na przyszłość.

Trzyletnia nauka w liceum kończy się możliwością przystąpienia do matury przewidzianej dla klas dwujęzycznych i uzyskanie podwójnego świadectwa. Ułatwia to wstęp na uczelnie hiszpańskie, a także znalezienia zatrudnienia w Hiszpanii.

Nauka w tej klasie to jednak nie tylko edukacja, lecz również dobra zabawa. Każdego roku młodzież ma szansę wziąś udział w Festiwalu Teatrów Hiszpańskojęzycznych, konkursie literackim czy obozie językowym organizowanym we współpracy z UNESCO. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na finansowe stypendia, wakacyjny wyjazd do słonecznej Iberii, a nawet półtoramiesięczną podróż po Ameryce Łacińskiej.

Absolwenci klas dwujęzycznych z maturą polską i hiszpańską, którzy zdali egzamin wstępny i zostali przyjęci, mogą otrzymać stypendia uniwersytetów hiszpańskivch

1G / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
141.6152.84172.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Realizowane programy z języka polskiego , historii i wos zawierają elementy filmoznawstwa, teatrologii i kulturoznawstwa, które zakładają poszerzenie wiedzy o kulturze naszego regionu oraz kulturze krajów europejskich.

Dodatkowe godziny wykładów godnych rozpowszechnienia umożliwią poznanie różnych stylów i epok oraz sylwetki znanych twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki. Wykłady prowadzone są przez najwybitniejszych fachowców w swojej dziedzinie, a odtwarzane z platformy TED - ed.

Zdobytą wiedzę i swoje talenty uczniowie będą mogli przełożyć na twórcze działanie artystyczne, inspirowane własną wyobraźnią, uczestnicząc w eventach organizowanych przez szkołę, m.in. podczas "Metamorfoz sentymentalnych" Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego, który dzięki społeczności szkoły wpisał się już na stałe w krajobraz Lublina. Umiejętności aktorskie uczniowie mogą rozwijać w wielokrotnie nagradzanym "Teatrze Kropka PO Prostu.

1gp / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
142.55156.21172.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; język polski, historia, wos.

Przedmioty uzupełniające; przyroda, wykłady godne rozpowszechnienia TED.

Języki obce; j. angielski, j. włoski.

Realizowane programy z języka polskiego, historii i wos zawierają elementy filmoznawstwa, teatrologii i kulturoznawstwa, które zakładają poszerzenie wiedzy o kulturze naszego regionu oraz kulturze krajów europejskich.