konto
IX Liceum im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 3.1

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Mikołaja Kopernika Lublin

1b / mat-fiz-inf rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
166.6171.16181.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; matematyka, fizyka, informatyka.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo.

Języki obce; j. angielski, j. francuski.

Klasa dla tych, którzy kochają matematykę, komputery i programowanie oraz marzą o studiach matematyczno-fizyczno-informatycznych, zajęcia z informatyki prowadzi nauczyciel akademicki.

Tutaj można doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzą z zakresu różnych systemów operacyjnych, edycji tekstów, sporządzania arkusza kalkulacyjnego i usług sieciowych (poczta, WWW). Także: algorytmizacja i programowanie, tworzenie stron WWW i baz danych, prezentacje przy pomocy technik komputerowych, etc.

1c / biol-chem rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
170.95177.43193.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: historia i wos, matematyka dla medyków

Języki obce: j. angielski, j. hiszpański.

Tutaj uczniowie mogą szerzej poznać tajniki ludzkiego życia  i zgłębić wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, wzbogaconą o edukację prozdrowotną i ekologiczną, a także liczyć na doskonałe przygotowanie do udziału w olimpiadach oraz konkursach z biologii i chemii.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia medyczne, farmaceutyczne, a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

1d / mat-geogr-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
169.65176.41195.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.

Przedmioty uzupełniające; historia i społeczeństwo, wykłady godne rozpowszechnienia TED.

Języki obce; j. angielski, j. niemiecki.

Ten kierunek kształcenia zaproponowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy myślą o studiach handlowych i ekonomicznych, gdzie wymagane jest dobre przygotowanie matematyczne i znajomość języków obcych.

Nauczanie języków obcych uzupełniane jest na zajęciach pozalekcyjnych, tak by przy zwiększonej liczbie godzin i intensywności nauczania, uczniowie mogli osiągnąć doskonałe umiejętności w tym zakresie.

Jako przedmiot uzupełniający występują tu wykłady prowadzone przez światowej sławy naukowców,  ludzi biznesu, pasjonatów, umieszczone na platformie TED - ed.

1e / geo-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
168.4171.44180.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające: zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Języki obce: j. angielski, j. francuski

Jest to klasa dla uczniów kochających geografię w połączeniu z wiedzą o społeczeństwach z różnych regionów turystycznych pod kątem historii, architektury, geografii i kultury.

Absolwenci tej klasy bez większych problemów dostają się na studia o kierunkach humanistycznych i społecznych, a dodatkowa matematyka zwiększa ich szanse.

1f / hiszp-geog rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
136.95155.31174.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 1 do (włącznie) 50.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: j. hiszpański, geografia.

Przedmioty uzupełniające: geografia i historia dwujęzyczna.

Języki obce: j. hiszpański. j. angielski.

Jedyna taka klasa w regionie. Zwiększona liczba godzin języka hiszpańskiego, nauczanie nastawione na komunikację, zajęcia z lektorami natywnymi. Po zakończeniu nauki możliwe jest zdawanie matury hiszpańskiej i uzyskanie takiego samego dyplomu jaki otrzymuje młodzież w Hiszpanii. Lepszy start w dorosłe życie i lepsze perspektywy na rynku pracy dzięki biegłej znajomości języka.

1g / pol-hist-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
162.25169.44186
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym; język polski, historia, wos.

Przedmioty uzupełniające; przyroda, wykłady godne rozpowszechnienia TED.

Języki obce; j. angielski, j. włoski.

Realizowane programy z języka polskiego, historii i wos zawierają elementy filmoznawstwa, teatrologii i kulturoznawstwa, które zakładają poszerzenie wiedzy o kulturze naszego regionu oraz kulturze krajów europejskich.

1j / mat-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
169.9177.34193.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -