konto
IX Liceum

Ocena: 1.75

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum Białystok

ALO / sportowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielskiwfbiologiajęzyk angielskiwf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
3039.5851
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
600 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 60.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

BLO / piłkarska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskiwfgeografiajęzyk angielskiwf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
02648
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
600 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 60.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

KLASA IB – Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku
Program nauczania klasy sportowej zapewnia realizację programu szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwego dla liceum ogólnokształcącego. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w odległości około 500 m od obiektów treningowych oraz 500 m od internatu, w którym są zakwaterowani uczniowie. Uczniowie – zawodnicy zajmują dwa piętra w internacie. Pokoje, w których mieszkają są przestronne, 3 - 4 osobowe z doskonałymi warunkami do nauki i odpoczynku. Zawodnicy mają możliwość korzystania z oddzielnych natrysków i sanitariatów. Uczniowie zamiejscowi mają zapewnione cztery posiłki dziennie, zaś uczniowie miejscowi dwa. 
Zajęcia sportowe odbywają się na 3 boiskach trawiastych oraz jednym ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem do mini gier z doskonałym oświetleniem. Wszystkie boiska należą do Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego. W trakcie zimy lub niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni w IX LO. 
Każda klasa dysponuje oddzielną szatnią w szkole, wyposażoną w natryski 
i sanitariaty. Ośrodek dzięki współpracy z magistratem korzysta bezpłatnie z obiektów MOSiR Białystok (stadion, lodowisko). Obiekty miejskie wyposażone są w sprzęt zgodny z wymogami bezpieczeństwa.
Uczniowie w ramach godz. w - f korzystają z basenu oraz odnowy biologicznej. 
Wszyscy uczniowie objęci są opieką zdrowotną w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej oraz w Podlaskim Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii w Białymstoku.

CLO / humanistyczno-medialna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwosjęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
63.8593.29124.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

DLO / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwosjęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
64.8595.47111.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -