konto
IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego

Ocena: 3.42

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz

1A/E / biologiczno - medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
155.6167.28184.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o ukierunkowaniu biologiczno - medycznym pozwala na rozszerzenie wiedzy w zakresie biologii, fizyki lub chemii oraz języka angielskiego. Drugim nauczanym językiem obcym jest język francuski lub język niemiecki - do wyboru. Przedmioty dodatkowe realizowane w tej klasie to elementy fizyki medycznej lub elementy chemii doświadczalnej - do wyboru od klasy III.  Naszym uczniom proponujemy także zajęcia z filozofii w klasie pierwszej. Atutami klasy są zajęcia laboratoryjne z chemii, realizowane na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym, udział uczniów w prelekcjach, warsztatach, zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów przyrodniczych na uczelniach wyższych w mieście i regionie, możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zajęcia realizowane są również podczas wyjazdów na " Białe i Zielone Szkoły". W klasie biologiczno - medycznej nauczyciele przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych, do studiowania na wydziałach: lekarskim, stomatologii, farmacji, rehabilitacji, fizykoterapii, ratownictwa medycznego, pielęgniarskim, położniczym, analityki medycznej,  weterynarii, biotechnologii, biologii, chemii, biofizyki, zootechniki, ochrony środowiska.

1B / przyrodniczo - turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
155.35162.35173
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przyrodniczo - turystyczna, objęta patronatem Instytutu Geografii UKW, daje możliwość nauki geografii oraz języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, a także do wyboru: chemii lub biologii. Drugim językiem obcym jest francuski albo niemiecki. Atutami tej klasy są wycieczki edukacyjne, rajdy, zawody i gry na orientację, obozy narciarskie i naukowe, wyjazdy na targi turystyczne, praca w szkolnym kole turystycznym "Bez Nazwy" oraz udział w spotkaniach klubu Koła Bydgoskich Geografów. Klasy te co roku organizują Bydgoski Survival Miejski, a od roku 2017 - Dni Przyrodnika "Czwórki" - połączenie ekologii, ciekawostek geograficznych i zdrowego trybu życia. Zajęcia odbywają się także podczas wyjazdów na "Białe" i "Zielone" Szkoły.

W ramach realizacji programu edukacji dla środowiska uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach terenowych w oczyszczalni ścieków, wodociągach miejskich, czy w sortowni odpadów wtórnych, a także w zajęciach w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Klasa przyrodniczo - turystyczna umożliwia zdobycie uprawnień ratownika i wychowawcy kolonijnego, w ramach zajęć dodatkowych. Nauka w tej klasie przygotowuje do ubiegania się o indeks na europeistyce, turystyce międzynarodowej, geografii, gospodarce przestrzennej oraz na wydziałach geodezji, ekonomii, geoinformacji, geologii, oceanografii, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej.

1C / matematyczno - fizyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167172.7182.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno - przyrodnicza zapewnia naukę matematyki oraz języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, a także do wyboru zakres rozszerzony fizyki lub geografii. Przedmiotem dodatkowym są elementy informatyki, realizowane według autorskiego programu nauczania. Oprócz języka angielskiego proponujemy uczniom język niemiecki jako drugi język obcy.

 Uczniowie tej klasy aktywnie włączają się w działania matematyczne (np. konkurs MatLog) i przyrodnicze (np. Dni Przyrodnika "Czwórki"). Atutami tej klasy są wycieczki turystyczno - krajoznawcze, możliwość udziału w konkursach przedmiotowych oraz ciekawy autorski program nauczania elementów informatyki, wzbogacony o elementy kreacji gier, obejmujący, między innymi, rysunek koncepcyjny, programowanie, a wszystko w ramach współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i kierunkiem Humanistyka 2.0.

Nauka w tej klasie daje możliwość wyboru uczelni technicznych, na wydziałach elektroniki i informatyki, automatyki i robotyki, mechatroniki, fizyki, matematyki stosowanej, inżynierii lądowej i środowiska, zarządzania i ekonomii oraz na wydziale mechanicznym. Uczniowie klasy matematyczno - przyrodniczej mają możliwość podjęcia studiów geoinżynieryjnych i elektronicznych

1D / humanistyczno - kulturoznawcza rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.4153.42177.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczno - kulturoznawcza, która w lutym 2018 roku została objeta patronatem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  proponuje naukę języka polskiego, historii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość nauki języka francuskiego, jako drugiego języka obcego.  Przedmiotami dodatkowymi są elementy historii sztuki lub elementy wiedzy o społeczeństwie (do wyboru). Atutami tej klasy są wycieczki kulturoznawcze do Warszawy i Krakowa, koła zainteresowań (Koło Olimpijczyków, Koło WOS/historyczne oraz Salon Kulturalny "Czwórka"). Dodatkowo uczniowie tej klasy uczestniczą w spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki, w prelekcjach i spotkaniach kulturoznawczych, przygotowują się do udziału w olimpiadach, z których najważniejsze to: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada artystyczna - historii sztuki, Olimpiada Wiedzy o Afryce. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły: przygotowują Festiwal Talentów "Czwórki", reprezentują społeczność uczniowską w imprezach okolicznościowych i rocznicowych na terenie miasta. Klasa humanistyczno - kulturoznawcza daje możliwość ubiegania się o indeks na wydziałach prawa, stosunków międzynarodowych, historii sztuki, konserwacji zabytków, projektowania wnętrz, dziennikarstwa, socjologii, wzornictwa, architektury, filmoznawstwa oraz na wydziale aktorskim.