konto
III Prywatne Liceum

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Wyniki matur III Prywatne Liceum Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 37.27% 11
chemia pisemny rozszerzony - 46% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 45.4% 5
historia pisemny rozszerzony - 46% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 17% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 1
język angielski pisemny podstawowy 97.56% 85.12% 41
język angielski ustny podstawowy 100% 81.1% 41
język angielski pisemny rozszerzony - 67.11% 38
język polski ustny podstawowy 100% 79.44% 41
język polski pisemny podstawowy 85.37% 52.73% 41
język polski pisemny rozszerzony - 39.31% 13
matematyka pisemny podstawowy 92.68% 58.66% 41
matematyka pisemny rozszerzony - 46.5% 4

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17% 1
chemia pisemny rozszerzony - 2% 1
geografia pisemny rozszerzony - 58% 1
język angielski pisemny podstawowy 75% 68% 4
język angielski ustny podstawowy 100% 66.5% 4
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 3
język polski ustny podstawowy 100% 62.75% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 59.75% 4
język polski pisemny rozszerzony - 46.5% 2
matematyka pisemny podstawowy 75% 46.75% 4
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 1

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43.67% 6
chemia pisemny rozszerzony - 17.33% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 90.45% 22
język angielski pisemny rozszerzony - 77.43% 21
język polski pisemny podstawowy 100% 48.64% 22
język polski pisemny rozszerzony - 62.71% 7
matematyka pisemny podstawowy 90.91% 58.09% 22
matematyka pisemny rozszerzony - 20.5% 4

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.46% 13
chemia pisemny rozszerzony - 14.5% 4
geografia pisemny rozszerzony - 33% 1
historia pisemny rozszerzony - 22.5% 4
historia muzyki pisemny rozszerzony - 37% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 86.33% 36
język angielski pisemny rozszerzony - 72.42% 24
język polski pisemny podstawowy 100% 52.92% 37
język polski pisemny rozszerzony - 49.55% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 86.49% 53.92% 37
matematyka pisemny rozszerzony - 23.5% 4
WOS pisemny rozszerzony - 27% 1

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony