konto
III Liceum im. Unii Lubelskiej

Ocena: 2.5

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Unii Lubelskiej Lublin

1A / mat-geo-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
170.65178.9190.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Realizacja przedmiotów rozszerzonych przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną, transportem, budownictwem, architekturą, geodezją, logistyką, turystyką i rekreacją. Dzięki rozszerzonej matematyce oraz dodatkowemu przedmiotowi: ekonomia otwiera również drogę na kierunki związane z finansami, bankowością, ekonomią, zarządzaniem i marketingiem. Niektórzy uczniowie klasy wybierają też kierunki studiów związane z prawem i administracją oraz studia lingwistyczne.

1B / mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
168.05178.42189.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Realizacja przedmiotów rozszerzonych przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach technicznych, związanych z transportem, budownictwem, architekturą, logistyką.

1C / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpański
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.25175.07189.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie kształcą się w szeroko rozumianych kierunkach humanistycznych. Trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dają możliwość wyboru między różnorodnymi kierunkami studiów takimi jak: dziennikarstwo, prawo, filologie klasyczne oraz nowożytne, kognitywistyka, socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe.

1D / biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.6172.21194.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa stworzona z myślą o tych, którzy wiążą przyszłość z naukami medycznymi i przyrodniczymi. Jej absolwenci co roku zasilają szeregi studentów uniwersytetów medycznych w kraju i poza jego granicami.

1E / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk angielskijęzyk hiszpańskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.7178.29195.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa stworzona z myślą o tych, którzy wiążą przyszłość z naukami medycznymi i przyrodniczymi. Jej absolwenci co roku zasilają szeregi studentów uniwersytetów medycznych w kraju i poza jego granicami. Matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym daje także możliwość wyboru kierunków technicznych.