konto
III Liceum im. Unii Lubelskiej

Ocena: 2.63

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Unii Lubelskiej Lublin

1A / mat-geo-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk rosyjski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
158.05169.93189.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja przedmiotów rozszerzonych przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną, transportem, budownictwem, architekturą, geodezją, logistyką, turystyką i rekreacją. Dzięki rozszerzonej matematyce oraz dodatkowemu przedmiotowi: ekonomia otwiera również drogę na kierunki związane z finansami, bankowością, ekonomią, zarządzaniem i marketingiem. Niektórzy uczniowie klasy wybierają też kierunki studiów związane z prawem i administracją oraz studia lingwistyczne.

1B / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
145.7165.73196.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja przedmiotów rozszerzonych przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach technicznych, związanych z robotyką, informatyką, mechatroniką, matematyką stosowaną, ekonomią, zarządzaniem, finansami i rachunkowością, marketingiem i zarządzaniem, gospodarką przestrzenną, transportem, budownictwem, architekturą, geodezją, logistyką.

1Cc / mat-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk angielskijęzyk hiszpański
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.25165.17179.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie kształcą się w przedmiotach umożliwiających podjęcie studiów na wielu kierunkach, m.in. mechatronika, matematyka stosowana, chemia, fizyka, robotyka, informatyka, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

1Cf / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk hiszpańskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
142.9166.86192.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie kształcą się w przedmiotach umożliwiających podjęcie studiów na wielu kierunkach, m.in. mechatronika, matematyka stosowana, chemia, fizyka, robotyka, informatyka, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.

1D / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
139.1157.45181.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie kształcą się w szeroko rozumianych kierunkach humanistycznych. Trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dają możliwość wyboru między różnorodnymi kierunkami studiów takimi jak: dziennikarstwo, prawo, filologie klasyczne oraz nowożytne, kognitywistyka, socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe.

1E / pol-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpański
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.8168.33188.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie kształcą się w szeroko rozumianych kierunkach humanistycznych. Trzy przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dają możliwość wyboru między różnorodnymi kierunkami studiów takimi jak: prawo, socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologie klasyczne oraz nowożytne, kognitywistyka.

1F / biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.8168.33188.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa stworzona z myślą o tych, którzy wiążą przyszłość z naukami medycznymi i przyrodniczymi. Jej absolwenci co roku zasilają szeregi studentów uniwersytetów medycznych w kraju i poza jego granicami.

1G / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpański
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
164.85177.42190.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa stworzona z myślą o tych, którzy wiążą przyszłość z naukami medycznymi i przyrodniczymi. Jej absolwenci co roku zasilają szeregi studentów uniwersytetów medycznych w kraju i poza jego granicami. Matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym daje także możliwość wyboru kierunków technicznych.