konto
III Liceum im. Mikołaja Kopernika

Profile III Liceum im. Mikołaja Kopernika Szczecin

P_1a / humanistyczno - artystyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90.55113.7150.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, angielska, niemiecka, psychologia,  dziennikarstwo, kierunki artystyczne…

P_1b / biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
102135.13160.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

P_1c / ekonomiczno - prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
86.85122.45171.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, public relations, matematyka stosowana, a także na kierunkach  politechnicznych i akademii morskiej…