III Liceum im. Mikołaja Kopernika

Profile III Liceum im. Mikołaja Kopernika Szczecin

G_1a / humanistyczno - artystyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
88.4111.72150.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil humanistyczno - artystyczny przygotowuje do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo, prawo, psychologia, kierunki artystyczne.
To JEDYNY taki autorski profil w Szczecinie! Będziesz rozwijać wyobraźnię i kreatywność, umiejętność rozumienia i tworzenia sztuki, talent aktorski i estradowy. Spotkania z teatrem i filmem zwiększą Twoje zdolności komunikowania się, poznasz siebie i otaczający Cię świat. Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa i sztuki pozwolą Ci doskonalić umiejętności autoprezentacji, współpracy  w zespole, cenione na RYNKU PRACY. Elementy prawa przybliżą Ci strukturę wymiaru sprawiedliwości i podniosą Twoją świadomość społeczną  i obywatelską.
Współpracujemy ze szczecińskimi teatrami, Operą, Filharmonią, MOK Delta, IPN, Szczecińską Agencją Artystyczną – przy organizacji imprez artystycznych w ramach projektu „Młodzi Agenci”.

G_1b / biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
85123.44166.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Chcesz prowadzić doświadczenia, obserwować zjawiska przyrodnicze, pomagać w przyszłości ludziom, zwierzętom, środowisku ? To miejsce dla Ciebie!
Jeśli medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna to Twoje 
wymarzone kierunki studiów – wybierz ten profil!
Program autorski „Zasady racjonalnego żywienia”, ćwiczenia laboratoryjne, wycieczki edukacyjne oraz udział w zajęciach wykładowców szczecińskich uczelni 
sprawią, że nauka będzie fascynującym doświadczeniem.
Będziemy realizować projekty edukacyjne np., „Licealista w świecie nauki” w ramach współpracy z ZUT .

G_1c / ekonomiczno - prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil matematyczno - menadżerski przygotowuje do studiów technicznych (budownictwo, mechanika i budowa maszyn, automatyka, robotyka), uniwersyteckich (marketing, zarządzanie, logistyka, ekonomia) oraz na Akademii Morskiej.

Chcesz zostać inżynierem lub ekonomistą - wybierz ten profil! 
Stawiamy na wysoki poziom przedmiotów ścisłych oraz doskonałą znajomość języków obcych. 
Prowadzenie Szkolnego Miniprzedsiębiorstwa pozwoli Ci poznać podstawowe zasady ekonomii i prowadzenia własnej firmy, przygotuje do wejścia na rynek pracy z oryginalną ofertą biznesową.

P_1a / humanistyczno - artystyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, angielska, niemiecka, psychologia,  dziennikarstwo, kierunki artystyczne…

P_1b / biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

P_1c / ekonomiczno - prawna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, public relations, matematyka stosowana, a także na kierunkach  politechnicznych i akademii morskiej…