konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej

Ocena: 4.04

Oceń Placowkę

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej Katowice

0h / klasa wstępna dwujęzyczna - język hiszpański rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
188.65195.87213
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii.

 • język obcy: hiszpański, angielski
 • język hiszpański na poziomie dwujęzycznym
 • literatura hiszpańska, historia Hiszpanii oraz geografia Hiszpanii nauczane w języku hiszpańskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii
 • przygotowanie do matury hiszpańskiej „Titulo de Bachiller”
 • przygotowanie do studiów na wydziałach uniwersytetów wymagających posiadania certyfikatu matury międzynarodowej
 • przygotowanie do studiów na uniwersytetach w Hiszpanii
 • Szkolny Teatr „Titiriteros” – fakultatywne zajęcia teatralne, sukcesy w Krajowych i Międzynarodowych Przeglądach Teatrów Hiszpańskich, współpraca z Teatrem Korez w Katowicach
 • współpraca z Zakładem Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego
 • wieloletnia tradycja w organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hispanojęzycznych
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Hiszpańskojęzycznej w Raciborzu
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Hiszpańskiego, Literatury i Języka Polskiego, Filozofii, Lingwistyki Matematycznej Teoretycznej i Stosowanej, Wiedzy o Kulturze Popularnej oraz Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Górnym Śląsku
 • absolwentka klasy dwujęzycznej najlepszą maturzystką w kraju w roku 2016r.
 • sukcesy w konkursie na Najlepszą Szkołę Języka Hiszpańskiego w Polsce organizowanym przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii (I miejsce - 2012r., II miejsce - 2017r.)
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Granadzie, Madrycie i Barcelonie, Królewska Wyższa Szkoła Sztuki Dramatycznej w Madrycie (Resad), Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii.

1a1 / lingwistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
151.3160.02177.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem Wydziału Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej i konkursach językowych, historycznych oraz wiedzy o społeczeństwie
 • międzynarodowa współpraca młodzieży w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus Plus
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

1a2 / lingwistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.1162.45173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem Wydziału Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej i konkursach językowych, historycznych oraz wiedzy o społeczeństwie
 • międzynarodowa współpraca młodzieży w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus Plus
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

1b / biologiczno-chemiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiabiologiachemiafizykageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
162.35168.54187.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy biologiczno-chemiczne pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki lub hiszpański
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii z podziałem na grupy prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych
 • wykłady lekarzy i pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Akademii Młodego Lekarza
 • ćwiczenia laboratoryjne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 • możliwość ubiegania się o indeks studenta Uniwersytetu Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ćwiczenia z fantomami z ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • uczestnictwo w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt
 • sukcesy w Olimpiadach: Biologicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Chemicznej, a także w konkursach: Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym, The Polish Brain Bee Championship - Konkurs neurobiologiczny
 • przygotowanie do studiów medycznych w kraju i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Cambridge
 • wyjazdy na warsztaty naukowe i ekologiczne w ramach międzynarodowego Projektu Państw Bałtyckich (Baltic Sea Project w UNESCO ASP-net) do Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii
 • losy absolwentów: studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Cambridge University, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny Kielcach; Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia prawnicze, chemia), Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1c1 / matematyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
157.95165.42174.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • zajęcia z zastosowania informatyki w medycynie w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach cyklu „Ekonomia dla Liceum ELIT”
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Matematycznej, Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego; konkursów matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko
 • zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
 • KONOPA Gaming Championships – szkolny turniej gamingowy organizowany przez uczniów szkoły
 • wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • w roku szkolnym 2016/2017 stypendystą Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły został uczeń klasy SIGMA
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

1c2-fiz / matematyczno-fizyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.3162.83171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • zajęcia z zastosowania informatyki w medycynie w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach cyklu „Ekonomia dla Liceum ELIT”
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Matematycznej; Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego; konkursów matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko
 • zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
 • KONOPA Gaming Championships – szkolny turniej gamingowy organizowany przez uczniów szkoły
 • wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • w roku szkolnym 2016/2017 stypendystą Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły został uczeń klasy SIGMA
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

1c2-geo / matematyczno-geograficzny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
158.35164.01171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / dwujęzyczna z językiem hiszpańskim rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.