konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej

Ocena: 3.96

Oceń Placowkę

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej Katowice

0h / wstępna z językiem hiszpańskim rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriaWOS
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
188.65195.87213
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii.

 • język obcy: hiszpański, angielski
 • język hiszpański na poziomie dwujęzycznym
 • literatura hiszpańska, historia Hiszpanii oraz geografia Hiszpanii nauczane w języku hiszpańskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii
 • przygotowanie do matury hiszpańskiej „Titulo de Bachiller”
 • przygotowanie do studiów na wydziałach uniwersytetów wymagających posiadania certyfikatu matury międzynarodowej
 • przygotowanie do studiów na uniwersytetach w Hiszpanii
 • Szkolny Teatr „Titiriteros” – fakultatywne zajęcia teatralne, sukcesy w Krajowych i Międzynarodowych Przeglądach Teatrów Hiszpańskich, współpraca z Teatrem Korez w Katowicach
 • współpraca z Zakładem Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego
 • wieloletnia tradycja w organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hispanojęzycznych
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Hiszpańskojęzycznej w Raciborzu
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Hiszpańskiego, Literatury i Języka Polskiego, Filozofii, Lingwistyki Matematycznej Teoretycznej i Stosowanej, Wiedzy o Kulturze Popularnej oraz Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Górnym Śląsku
 • absolwentka klasy dwujęzycznej została najlepszą maturzystką w kraju w roku 2016
 • sukcesy w konkursie na Najlepszą Szkołę z Językiem Hiszpańskim w Polsce organizowanym przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii (I miejsce - 2012 r., II miejsce - 2017 r., I miejsce - 2019 r.)
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Granadzie, Madrycie i Barcelonie, Królewska Wyższa Szkoła Sztuki Dramatycznej w Madrycie (Resad), Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii.

1a1 / humanistyczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriaWOS
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
151.3160.02177.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie, prawnicze
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Społeczeństwie, konkursach językowych, historycznych 
 • status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

1a2 / ekonomiczno-prawny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriaWOS
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.1162.45173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie, prawnicze
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Społeczeństwie, konkursach językowych, historycznych 
 • status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

1a3 / matematyczno-językowy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizykageografiahistoriaWOS
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych i hispanojęzycznych
 • warsztaty popularnonaukowe z zakresu ekonomii i matematyki
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademią Śląską w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Matematycznej
 • możliwość podjęcia studiów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, SGH w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Hiszpanii.

1b / biologiczno-chemiczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiabiologiachemiafizykageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
162.35168.54187.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy biologiczno-chemiczne pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki lub hiszpański
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii z podziałem na grupy prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych
 • wykłady lekarzy i pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Akademii Młodego Lekarza
 • ćwiczenia laboratoryjne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 • możliwość ubiegania się o indeks studenta Uniwersytetu Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • ćwiczenia z fantomami z ratownictwa medycznego w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • uczestnictwo w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt
 • sukcesy w Olimpiadach: Biologicznej, Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Chemicznej, a także w konkursach: Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym, The Polish Brain Bee Championship - Konkurs neurobiologiczny
 • przygotowanie do studiów medycznych w kraju i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Cambridge
 • II miejsce w rankingu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wśród liceów województwa śląskiego na podstawie największej liczby absolwentów przyjętych na studia 
 • wyjazdy na warsztaty naukowe i ekologiczne w ramach międzynarodowego Projektu Państw Bałtyckich (Baltic Sea Project w UNESCO ASP-net) do Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii
 • losy absolwentów: studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Cambridge University, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny Kielcach; Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia prawnicze, chemia), Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1c1 / matematyczno-informatyczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
157.95165.42174.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych i w Muzeum Ziemi, w stacji meteorologicznej IMGW oraz Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Statystycznej; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Geograficznej, Znajomości Afryki, Wiedzy o Górnym Śląsku, konkursach matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko, Ogólnopolski Konkurs „Minutka z Matematyką i Informatyką” na prace popularnonaukowe matematyczne i informatyczne,
 • zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
 • wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • stypendystami Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły zostali uczniowie klasy SIGMA
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1c2-fiz / matematyczno-fizyczny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.3162.83171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych i w Muzeum Ziemi, w stacji meteorologicznej IMGW oraz Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Statystycznej; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Geograficznej, Znajomości Afryki, Wiedzy o Górnym Śląsku, konkursach matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko, Ogólnopolski Konkurs „Minutka z Matematyką i Informatyką” na prace popularnonaukowe matematyczne i informatyczne,
 • zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
 • wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • stypendystami Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły zostali uczniowie klasy SIGMA
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1c2-geo / matematyczno-geograficzny rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykabiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
158.35164.01171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa SIGMA pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • język obcy: angielski, niemiecki
 • wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych i w Muzeum Ziemi, w stacji meteorologicznej IMGW oraz Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,
 • warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
 • warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
 • sukcesy w Olimpiadach: Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Statystycznej; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Geograficznej, Znajomości Afryki, Wiedzy o Górnym Śląsku, konkursach matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko, Ogólnopolski Konkurs „Minutka z Matematyką i Informatyką” na prace popularnonaukowe matematyczne i informatyczne,
 • zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
 • wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii
 • Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
 • stypendystami Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły zostali uczniowie klasy SIGMA
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.