konto
II Liceum Ekologiczne

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile II Liceum Ekologiczne Zielona Góra

1LA / HUMANISTYCZNA rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
89.35113.49144.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowują uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej lub prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom z prawa.

1LB / HUMANISTYCZNA-PRAWNICZA rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych.

W klasie humanistyczno-prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom, realizowanym w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie. Wybierając klasę humanistyczno-prawniczą uczeń będzie  mógł skonfrontować wyobrażenie zawodu z własnymi oczekiwaniami i doświadczyć na czym polega praca w tym zawodzie.

1LC / EKONOMICZNO-JĘZYKOWA rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
50.6109.65153.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi. Profil klasy ekonomiczno-językowej cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności z zakresu języków obcych. Klasa ekonomiczno-językowa to profil dla uczniów, którzy chcą w przyszłości nie tylko pracować w zespołach międzynarodowych, ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Absolwenci klasy ekonomiczno-językowej najchętniej podejmują studia na kierunkach filologicznych i ekonomicznych, są to m.in.: filologia angielska, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

1LD / BIOMEDYCZNA rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
79.75113.13158.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi geografię, biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza  szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty biomedyczne, warsztaty socjologiczne

1LE / BIZNESOWA rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
81.45116.95157.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne
i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy biznesowej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie. W zakresie rozszerzonym mogą uczyć się języka obcego. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.