konto
I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika

Ocena: 3.95

Oceń Placowkę

Profile I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika Katowice

0A_2 / klasa wstępna dwujęzyczna - język francuski rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriawosbiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
125151.8184.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Egzamin wstępny:

Do klasy wstępnej obowiązuje test predyspozycji językowych, który sprawdza zdolności uczenia się języka obcego. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Do klasy tej  nie jest wymagana znajomość języka francuskiego.

Opis:

Klasa wstępna

Jeśli jesteś absolwentem ósmej klasy szkoły podstawowej i chcesz w przyszłości osiągnąć  wysoki poziom znajomości języka francuskiego, aby:

- studiować w krajach francuskojęzycznych

- zwiększyć swoje szanse przyjęcia na prestiżowe uczelnie krajowe

-zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy 

 

wybierz klasę wstępną 

 

Przygotowuje ona do podjęcia nauki w  klasie pierwszej dwujęzycznej z językiem nauczania francuskim, w której  cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną. 

 W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF, a po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji,  potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego.  

Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej:

język francuski 18 godzin

język polski 2 godziny

matematyka 2 godziny

język angielski 1 godzina

historia  1 godzina 

biologia 0,5 godziny 

chemia 0,5 godziny

fizyka 0,5 godziny 

geografia 0,5 godziny 

wychowanie fizyczne 3 godziny

zajęcia z wychowawcą 1 godzina 

religia 2 godziny

Aby zostać uczniem klasy wstępnej z językiem francuskim należy  przedstawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O przyjęciu do klasy wstępnej zadecydują wyniki testu predyspozycji językowych.

 

Co wyróżnia klasy dwujęzyczne: 

 • przygotowanie i możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu DELF B2 na preferencyjnych warunkach;
 • wymiana ze szkołą partnerską w Saint-Étienne (trzytygodniowy pobyt w rodzinie oraz uczęszczanie na lekcje wraz z francuskimi uczniami);
 • obóz naukowy w Paryżu wraz ze zwiedzaniem Strasburga, Luksemburga i wybrzeży Normandii, zajęcie prowadzone w języku francuskim i polskim w Centrum Nauki i Techniki La Villette, Palais de la Découverte, w Bibliotece Polskiej, Muzeum Armii, na cmentarzu polskiej emigracji w Montmorency .
 • wymiana ze szkołami partnerskimi w Parthenay, w L’Ile Rousse na Korsyce  oraz Oyonnax we Francji 
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego;
 • udział w konkursie im. Edwarda Kaczmarskiego na pracę pisemną w języku francuskim;
 • udział w lekcjach filmowych w oparciu o filmy francuskie;
 •  „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”;
 • zajęcia teatralne w języku francuskim.
 • udział w Międzynarodowych Dniach Frankofonii - cyklu imprez propagujących historię, fotografię, piosenkę, kuchnię, sport i kino frankofońskie,
 • współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (m.in. praktyki studenckie, konkursy, spotkania)
 • liczne nagrody i wyróżnienia uczniów w regionalnych i ogólnopolskich konkursach językowych,
 • udział w warsztatach interdyscyplinarnych z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa w języku francuskim
 • w ramach preorientacji zawodowej współpraca z firmami z kapitałem francuskim - Sopra Steria.
 • dostęp do jednego z największych w Katowicach zbiorów książek francuskich – około 7000 pozycji.
 • dostęp do prasy francuskiej za pośrednictwem biblioteki cyfrowej „Culturetheque”

1C1 / matematyczno-medyczno-politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
149161.48176.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C2 / matematyczno-medyczno-politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
139.55147.1162.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wybierz 4-letnią przygodę z naukami przyrodniczymi.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z matematyki, biologii, chemii, fizyki na poziomie rozszerzonym i studiowaniem w przyszłości :

 • medycyny, farmacji , stomatologii, dietetyki, kosmetologii, bioinformatyki, analityki medycznej,
  pielęgniarstwa, fizjoterapii, biotechnologii, ratownictwa medycznego, weterynarii, ochrony
  środowiska, psychologii, biologii, chemii i kierunków pokrewnych
 • kierunków politechnicznych i ekonomicznych, np. ekonofizyki, inżynierii nanostruktur, mechatroniki,
  logistyki, elektroniki i telekomunikacji, ekoinżynierii, geomonitoringu, geoinformatyki, matematyki
  finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki komputerowej, matematyki stosowanej, statystyki,
  bankowości i finansów cyfrowych.

W tej klasie realizujemy:

 • Zajęcia w ramach współpracy szkoły ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem  Śląskim, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną, firmą Sopra Steria Polska oraz  Galen Ortopedia – Bieruń
 • Warsztaty z biologii organizowane przez BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie,
 • Warsztaty cykliczne w: Muzeum Anatomii i Patologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej w Krakowie, Śląskim Ogrodzie Botanicznym,
 • Obóz naukowy w Paryżu - zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim w Centrum Nauki i Techniki La Villette, eksperymenty w Palais De la Découverte, warsztaty w Bibliotece Polskiej połączone ze zwiedzaniem miasta.
   

W przypadku drugiego języka obcego spośród uczniów klasy matematyczno-medyczno-politechnicznej, medialno-prawnej , językowo-biznesowej mogą zostać utworzone między klasowe grupy językowe.

My pomożemy Ci zrealizować Twoje plany.

1D1 / medialno-prawna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriawosgeografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
150.2157.43167.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pasjonują Cię spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet? Z politykami, aktorami, dziennikarzami, ludźmi świata kultury? Jesteś ciekawy świata, lubisz się dzielić swoimi opiniami? Interesuje Cię praca z ludźmi, funkcjonowanie mediów? Chcesz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach? Działalność twórcza jest Twoją pasją? A może interesują Cię zagadnienia prawne?

 

Wybierz 4-letnią przygodę w klasie medialno-prawnej.

 

Pomożemy Ci zrealizować Twoje plany

Ta klasa to najlepszy wybór dla kandydatów:

?  zainteresowanych dziedzinami humanistycznymi, systemami prawnymi, politologicznymi, kulturą,
?  dla tych, którzy myślą o pracy w branży reklamowej, produkcji telewizyjnej, public relations, współczesnych mediach (facebook, kanał you tube, blog, vlog),
?  dla wszystkich zainteresowanych człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną.

Oferta tej klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, historii, WOS-u, geografii także i matematyki oraz studiowaniem w przyszłości: 
prawa, administracji, politologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, filologii polskiej, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, produkcji medialnej i filmowej, reżyserii, creative
writing, public relations, animacji kultury, wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej, psychologii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki.

Co wyróżnia klasę medialno-prawną?

 • Tydzień Kultury Śląska -coroczna impreza upowszechniająca śląską kulturę i problematykę regionu,
 • Projekt filmowy WKF (Weekendowy Konkurs Filmowy),
 • Debaty oksfordzkie,
 • Przynajmniej raz w roku wyjście do sądu (prawo cywilne), aresztu śledczego (prawo karne) i urzędu miasta (prawo administracyjne),
 • Kawiarenka Literacka,
 • Warsztaty psychologiczne,
 • Klub filmowy (teoria i praktyka),
 • współpraca z Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek,
 • współpraca z Uniwersytetem Śląskim, oraz z mediami regionalnymi: radio Katowice, pismo „Górnoślązak”,
  TV Silesia, Dziennik Zachodni
 • współpraca z Izbą Adwokacką w Katowicach  oraz  Firma Sopra Steria Polska
 • Warsztaty dziennikarskie w Paryżu prowadzone w języku polskim i angielskim w Bibliotece Polskiej, Muzeum Armii, na cmentarzu polskiej emigracji w Montmorency połączone ze zwiedzaniem  miasta.

W przypadku drugiego języka obcego spośród uczniów klasy matematyczno-medyczno-politechnicznej, medialno-prawnej , językowo-biznesowej mogą zostać utworzone między klasowe grupy językowe.

1D2 / medialno-prawna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriawosgeografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
151.2160.46182.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E1 / językowo-biznesowa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcywosgeografiajęzyk obcywos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.8164.85178.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E2 / językowo-biznesowa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcywosgeografiajęzyk obcywos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
153.55162.54172.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa językowo-biznesowa

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”

Frank Smith

 Także w biznesie. Przyjdź i przekonaj się sam.

 

 

Wybierz 4-letnią przygodę w klasie językowo-biznesowej.

Pomożemy Ci zrealizować Twoje plany

 

 

Ta klasa to najlepszy wybór dla kandydatów:

 • otwartych i kreatywnych, zainteresowanych problemami gospodarczymi
 • którzy chcą w przyszłości założyć własną firmę, albo pracować w międzynarodowych korporacjach
 • pragnących poszerzać swoje umiejętności językowe potrzebne w pracy

 

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: geografii, matematykijęzyka angielskiego, WOS-u. Po ukończeniu edukacji w tej klasie uczeń będzie mógł kontynuować naukę na kierunkach:  filologia angielska, geografia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, europeistyka, dyplomacja, turystyka i rekreacja, promocja i reklama, hotelarstwo, zarządzanie w rekreacji i turystyce, ochrona środowiska, geodezja, kartografia, transport, logistyka.

 

Co wyróżnia klasę językowo-biznesową?

 

 • Dzień Przedsiębiorczości
 • Wyjazdowe warsztaty językowe EuroWeek - Szkoła Liderów
 • Tydzień Kultury Śląska (wyjścia, warsztaty, spotkania z ludźmi Śląska),
 • Projekt filmowy WKF (Weekendowy Konkurs Filmowy),
 • Debaty Oksfordzkie,
 • Przynajmniej raz w roku wyjście do przedsiębiorstwa, urzędu miasta,
 • Warsztaty psychologiczne,
 • Obóz naukowy w Paryżu (zajęcie prowadzone  w języku polskim i angielskim w Centrum Nauki  i Techniki La Villette, Palais De la Découverte oraz zwiedzanie miasta).

W tej klasie realizujemy:

 • Zajęcia w ramach współpracy szkoły z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Techniczną, Firmą Sopra Steria Polska oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym
 • Obóz naukowy w Paryżu (zajęcie prowadzone  w języku polskim i angielskim w Centrum Nauki  i Techniki La Villette, Palais De la Découverte oraz zwiedzanie miasta).

 

 W przypadku drugiego języka obcego spośród uczniów klasy matematyczno-medyczno-politechnicznej, medialno-prawnej , językowo-biznesowej mogą zostać utworzone między klasowe grupy językowe.

OBUDŹ SWOJE PASJE. 

ZAPRASZAMY!

Wierzymy, że także i TY znajdziesz tutaj swoje miejsce.

1fa / dwujęzyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiawosbiologiageografiawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
123.65141.12153.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1fb / dwujęzyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiawosbiologiageografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
101.15133.1165.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 200.