I Liceum im. M. Kopernika

Ocena: 3.46

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. M. Kopernika Łódź na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.600
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Język angielski - innowacja pedagogiczna. 
Klasa przygotowuje do studiów: w SGH, prawniczych, ekonomicznych, wybranych kierunków humanistycznych, studiów zagranicznych

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów: politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych. 
Współpraca z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim – Wydział Matematyki

C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164.400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów: politechnicznych, uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych. 
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat) i z Politechniką Łódzką

D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
168.600
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych. 
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
16700
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych. 
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)