konto
Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

Profile Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II Warszawa

1ap / Kucharz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
19.8549.3988.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Kucharz to zawód dla osób kreatywnych, które chcą pracę zawodową połączyć z pasją gotowania. 

Możliwości po ukończeniu szkoły: 

1.Praca w renomowanych restauracjach, hotelach, zakładach żywienia zbiorowego, małych punktach gastronomicznych. 
2.Założenie własnej działalności gospodarczej. 
3.Możliwość dalszego kształcenia w branżowej szkole spożywczo-gastronomicznej  II stopnia. 
4.Możliwość ukończenia kursu kwalifikacyjnego z kwalifikacją T.15 
"Organizacja życia i usług gastronomicznych". 

1bp / Piekarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

PIEKARZ 

  • przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
  • sporządza półprodukty piekarskie,
  • samodzielnie formuje wyroby piekarskie, 
  • przeprowadza wzrost i wypiek pieczywa,
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich,
  • zna i praktycznie stosuje tradycyjne i nowoczesne technologie wytwarzania pieczywa