Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia

Profile Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia Warszawa na rok 2019/2020

1BA / Fotograf dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
63.883.09112.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział 1BA:

  • zawód: fotograf
  • język obcy nowożytny: angielski

 Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową. Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. Pod koniec etapu edukacyjnego można przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po ukończeniu szkoły uzyskać dyplom w zawodzie fotograf.

Kształcenie można kontynuować w branżowej szkole II stopnia lub w ramach kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych w zakresie kwalifikacji z technikum: Realizacja projektów multimedialnych. Po potwierdzeniu kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie liceum można otrzymać dyplom w zawodzie technik fotografii i multimediów,
a po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia – zdawać egzamin maturalny.

1BF / Fotograf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową.

Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych.

Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych.

Pod koniec etapu edukacyjnego uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.