konto
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego Kraków

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 94.98% 61
matematyka 77.25% 67
język polski 77% 67

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 90% 59
matematyka 79% 76
język niemiecki 83% 16
język polski 82% 76

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020