NULL Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław
konto
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego

Ocena: 4.47

Oceń Placowkę

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego

Rodzaj: podstawówka / publiczna

Strona: Przejdź na stronę szkoły

e-mail: sekretariat@sp3.wroc.pl

Tel.: (71) 798-68-48

Adres: ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław

Języki: język angielski język niemiecki

W roku szkolnym 2023-2024 w szkole mamy 27 oddziałów.

Klasy  1-3- 10 oddziałów, klasy 4-8- 17 oddziałów, średnia liczba uczniów w oddziale to 26. Standardowo zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8, ale zajęcia pozalekcyjne, które rozpoczynają się o godzinie 7.05. (klasy 4-8 uczą się na jednej zmianie; klasy 1-3 na dwie zmiany w systemie rocznym z tym, że w klasach pierwszych w systemie półrocznym), obecnie najpóźniej zajęcia kończą się dla drugiej zmianie o 16.15. Przerwy dziesięciominutowe oraz dwie piętnastominutowe.

W szkole realizowany jest eksperyment pedagogiczny (programowy, organizacyjny, metodyczny) pn. MAT++, tzw. klasy uniwersyteckie. Edukacja matematyczna i informatyczna realizowana jest w rozszerzonym zakresie. Funkcjonują dwie klasy eksperymentalne: 7 i 8 klasa. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji UM Wrocławia. Zajęcia prowadzone są  przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie i informatycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych, informatycznych i innych.

Uczniowie klas uniwersyteckich zostaną wyłonieni w otwartym (także dla uczniów spoza Wrocławia) procesie rekrutacyjnym, który uwzględni wynik testu rekrutacyjnego zorganizowanego przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego diagnozującego predyspozycje do myślenia syntetycznego i analitycznego, dedukcyjnego wnioskowania i wyobraźni geometrycznej, oraz osiągnięcia kandydatów w konkursach matematycznych i informatycznych  o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Stołówka:

W szkole funkcjonuje stołówka prowadzona przez ajenta (obiady gotowane są na miejscu). Cena obiadu w roku 2024  to 11,50 zł. Stołówka prowadzi też mini bufet z kanapkami, sałatkami, napojami.

Świetlica:

Uczniowie z dwóch etapów edukacyjnych, których rodzice pracują, mogą skorzystać ze świetlicy (czynna od 6:45 do 17.00).

Biblioteka z czytelnią:

Biblioteka znajduje się na parterze szkoły i zajmuje dwa przestronne i nowocześnie urządzone pomieszczenia - wypożyczalnię i czytelnię. Posiada bogaty księgozbiór - literaturę piękną i popularnonaukową. Ponadto znajdują się tu czasopisma dla uczniów i nauczycieli oraz zbiory specjalne. Czytelnia wyposażona jest w komputery z łączem internetowym. Warsztatem informacyjnym biblioteki są encyklopedie, słowniki, katalogi i kartoteki. Nasza biblioteka jest miejscem przyjaznym, sprzyjającym nauce i relaksowi i dlatego chętnie odwiedzają ją czytelnicy. Ponadto organizowane są tu różnego rodzaju konkursy, projekty i przedsięwzięcia dla uczniów, np.: Spiżarnia Przygód i Wiedzy, Zostań autorem książki. Polska żyje sobie w nas, Czas dla czwartych klas, Zaprzyjaźnij się z Chle-bookiem, Jarmark czytelniczy, Słodycz czytania-walentynki w bibliotece

Sklepik:

W szkole prowadzony jest przez ajenta sklepik, w którym można nabyć wodę mineralną, soki, i inne drobne produkty spożywcze.

Wokół budynku:

Wokół budynku znajduje się rozległy teren przyszkolny z boiskiem, placem zabaw i trawnikami zabezpieczony ogrodzeniem z furtką i automatyczne zamykanymi bramami wjazdowymi.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koła aktywności twórczej, w tym teatralne oraz zespół wokalno-instrumentalny;
 • czytelniczo-plastyczne;
 • matematyczne;
 • matematyczno-logiczne;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • terapeutyczne Metodą Warnkego polegające na  usprawnianiu funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych;
 • logopedyczne, Biofeedback;
 • pływanie synchroniczne;
 • sportowe: doskonalenie pływania, gry i zabawy.

Projekty, konkursy:

 • Szkoła przystąpiła do projektu ,, Aktywni w szkole " i posiada w tym zakresie certyfikat.
 • Współpraca z UNICEF-em
 • Program ,, Laboratoria Przyszłości"
 • W szkole realizowane są zajęcia filozoficzne, których program nawiązuje do projektu pn. „Jestem z Wrocławia, więc myślę…” rozwijające kompetencje poznawcze i komunikacyjne uczniów, a w szczególności kompetencje myślenia krytycznego.
 • Przeprowadzamy  Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia i Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
 • Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu w formie audycji muzycznej „Wszyscy w jednym rytmie” zorganizowanym dzięki Fundacji Sztuka Zdrowie Tolerancja przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w związku z realizacją programu Poznaj inną kulturę- Wrocławski Most Tolerancji.
 • Realizowaliśmy Projekt międzykulturowy „Enjoy Origin” zorganizowany pod patronatem organizacji międzynarodowej AIESEC. Odbywały się zajęcia warsztatowe przeprowadzone  przez studentów-wolontariuszy, np. z Brazylii, z Ukrainy, z Indonezji, z Australii w języku angielskim, co pozwoliło na aktywną naukę języka. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy o świecie poprzez bezpośredni kontakt z kulturą innego kraju.
 • W szkole zwracamy uwagę na zdrowy styl życia:
 • Realizowaliśmy Polsko – szwajcarski program współpracy KIK – 34  „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”;  promujemy  zdrowie w ramach Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;  Zapewniamy higienę pracy umysłowej uczniów poprzez, np.  umożliwienie spokojnego zjedzenia drugiego śniadania w klasie przy stoliku – przerwa śniadaniowa dla klas 1-8. Realizujemy, np.: Program badań profilaktycznych wzroku i słuchu; projekt „Trzymaj się prosto” – zabawy ruchowe i konkursy zręcznościowe kształtujące właściwą postawę;   program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas 1-3 – „Nie pal przy mnie proszę” ;  program profilaktyki uzależnień i przemocy „Cukierki”, który przybliża podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, uczy współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym, uczy postaw asertywnych, promuje zdrowy styl życia.
 • Organizowaliśmy autorski konkurs międzyszkolny „Jestem bezpieczny …” z wybranym na dany rok szkolny tematem przewodnim.

Na popularność szkoły wpływ mają różne czynniki:

 • umiejętność pracy z uczniami uzdolnionymi oraz takimi, którzy jeszcze poszukują swoich zainteresowań lub mają trudności
 • bogata oferta
 • wysoki poziom edukacji, który znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów szóstoklasisty, a od roku szkolnego 2018/19 egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (od 2004 r. do 2022 r. szkoła mieściła się w 9 lub 8 stopniu według skali staninowej), np.

w 2019 r.:

 • język polski: 71% szkoła; 63% kraj
 • matematyka: 62% szkoła; 45% kraj;
 • język angielski: 67% szkoła; 59% kraj;

w 2020 r.:

 • język polski: 72% szkoła; 59% kraj
 • matematyka: 67% szkoła; 46% kraj;
 • język angielski: 79% szkoła; 54% kraj;
 • język niemiecki: 92% szkoła; 45% kraj:

w 2021 r.:

 • język polski: 69% szkoła; 60% kraj
 • matematyka: 69% szkoła; 47% kraj;
 • język angielski: 84% szkoła; 66% kraj;

w 2022 r.:

 • język polski: 76% szkoła; 60% kraj
 • matematyka: 84% szkoła; 57% kraj;
 • język angielski: 87% szkoła; 67% kraj;
 • język niemiecki: 98% szkoła; 50% kraj:

w 2023 r.:

 • język polski: 76% szkoła; 66% kraj
 • matematyka: 76% szkoła; 53% kraj;
 • język angielski: 84% szkoła; 66% kraj;
 • język niemiecki: 65% szkoła; 53% kraj:
 • bardzo liczni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów rangi od powiatowej poprzez wojewódzką i ogólnopolską aż do międzynarodowej, np.

Olimpiada Matematyczna Juniorów:

2022/2023:

 • 3 laureatów, 2 finalistów;

2021/2022:

 • 3 laureatów, 2 finalistów;

2020/2021:

 • 4 laureatów, 1 finalista

Olimpiada Informatyczna Juniorów:

2022/2023:

 • 3 laureatów, 3 finalistów;

2021/2022:

 • 8 laureatów, 1 finalista;

2020/2021:

 • 5 laureatów, 4 finalista

2019/2020:

 • 9 finalistów (nie było przyznanych tytułów laureata, finaliści byli na prawach laureatów;

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:

2022/2023:

 • 3 finalistów;

2021/2022:

 • 3 laureatów, 1 finalista

2020/2021:

 • 3 finalistów:

IV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów:

2022/2023:

 • 1 laureat;

Olimpiada Wiedzy Chemicznej:

2020/2021:

 • 1 laureat 2 finalistów

Olimpiada Historyczna:

2021/2022:

 • 1 laureat

IX Irańska Olimpiada Geometryczna:

2022/2023:

 • srebrny medal oraz 5 wyróżnień

Międzynarodowy konkurs matematyczno-fizyczny Naboj Junior:

2022/2023:

 • 3 miejsce i 20 miejsce na 144 szkoły z Polski.

zDolny Ślązak:

2022/2023:

 • biologiczny-1 laureat
 • chemiczny- 1 laureat i 2 finalistów;
 • fizyczny- 4 laureatów, 1 finalista;
 • geograficzny -1 finalista;
 • j. angielskiego -1 laureat
 • j. polskiego -1 laureat, 2 finalistów;
 • matematyczny- 7 laureatów, 3 finalistów

2021/2022:

 • biologiczny-5 finalistów
 • chemiczny- 1 laureat i 1 finalista;
 • fizyczny-2 laureatów, 2 finalistów;
 • historyczny -1 laureat;
 • j. angielskiego -1 laureat
 • j. polskiego -1 laureat, 1 finalista;
 • matematyczny- 5 laureatów;

2020/2021:

 • biologiczny-1laureat;
 • chemiczny-3 laureatów, 2 finalistów;
 • fizyczny-2 laureatów, 1 finalista;
 • geograficzny-2 laureatów, 1 finalista;
 • historyczny -1 laureat;
 • j. angielskiego-2 laureatów;
 • j. polskiego- 3 laureatów, 1 finalista;
 • matematyczny-3 laureatów, 1 finalista

2019/2020:

 • j. polskiego-1 laureat, 2 finalistów;
 • j. angielskiego- 1 laureat, 4 finalistów;
 • matematyczny-3 laureatów,
 • fizyczny-3 laureatów
 • biologiczny- 2 laureatów, 1 finalista;
 • chemiczny- 1 laureat, 1 finalista;
 • geograficzny- 3 laureatów;

Inne konkursy:

 • konkurs Historie sławnych Wrocławianek” (wojewódzki)- 1 laureat;
 • konkurs plastyczny „Pikselowe obrazki” (miejski)-II miejsce;
 • Klik, Klik Ogólnopolski Konkurs Pisania na Klawiaturze- 1 laureat;
 • XXVII Powiatowy Konkurs Poetycki „Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży”-3 miejsce;
 • XVI Wrocławski Konkurs Matematyczny- 2 laureatów, 3 finalistów;
 • Wielka Nagroda Wrocławia - Konkurs Fotograficzny-2 miejsce;
 • Wielka Nagroda Wrocławia - Konkurs na Prezentację Multimedialną-2 miejsce;
 • Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej- 2 miejsce;
 • XXX Konkurs Rzeźbiarski Teatr zwierciadłem życia. Moja przygoda z teatrem-2 laureatów;
 • XXVIII  Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych- laureat;
 • XXVIII Sesja  Sejmu Dzieci  i Młodzieży- 2 posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży;
 • Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców kat. trójek i czwórek- 1, 2 i 3 miejsce;
 • Finał Mistrzostw Wrocławia Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców - 2 miejsce
 • Finał Mistrzostw Wrocławia Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt - 2 miejsce
 • liczni laureaci stypendiów naukowych i sportowych:
 • 25 laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej);
 • 4 stypendystów nagrodzonych za wybitne osiągnięcia przyznawane przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w ramach organizowanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” w kategorii naukowej, i 1 w kategorii sportowej;
 • 20 laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którym przyznane zostało stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA";
 • 38 laureatów Stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA";

Ponadto uczniowie uczestniczą z sukcesami w konkursach:

Maraton Matematyczny,  Wrocławski Konkurs Matematyczny, Konkurs Matematyczny KoMa, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Konkurs Kombinatoryczno-Algorytmiczo-Logiczny KoALa, Wieża Babel konkurs lingwistyczny, Memoriał im. Urszuli Marciniak, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Matematyczne Marsze na Orientację, Konkurs Informatyczny Bóbr, Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Baltie.

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty 2023

Opinia o Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław

4.47 /5 15 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
 • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Gość

Nie polecam tej szkoły chodziłam do niej 8 lat i naprawdę było źle szkoła patrzy tylko na poziom żeby być w top 3 najlepszych szkoła osoby które sobie nie radzą są przepychane do następnej klasy tylko po to by nie spaść z top 3 jeśli ktoś ma jakiś problem to nauczyciele nie zwracają na to uwagi pani pielęgniarka nie ma kompetencji do wykonywania tego zawodu jedyne co da to herbatę miętową

0| 0 • odpowiedź • 08 marca 2024 o 11:58:31 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość • 5

Super nauczyciele, wysoki poziom nauczania.

3| 0 • odpowiedź • 22 listopada 2023 o 21:52:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Izabela • 5

Bardzo dobra szkoła, wysoki poziom nauczania. Widzę efekty u moich 2 synów, od początku, czyli od pierwszej klasy- do końca szkoły- młodszy jest teraz w ósmej, starszy na studiach, obaj radzą sobie świetnie z nauką, bez większego zaangażowania z naszej strony- rodziców. Czyli- szkoła potrafi nauczyć, a to jest najważniejszym jej atutem. Jest ciasno- ale to popularna szkoła, więc ma dużo chętnych takich jak my- dojeżdżających z innej części miasta.

3| 6 • odpowiedź • 20 listopada 2023 o 15:10:24 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Joanna • 5

Dobra szkola z zapleczem sportowym. Zaangażowani nauczyciele

3| 0 • odpowiedź • 18 listopada 2023 o 12:41:22 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Gość • 5

Polecam

3| 0 • odpowiedź • 18 listopada 2023 o 09:03:23 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź

Załaduj wszystkie opinie