konto
Szkoła Podstawowa nr 14

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 14 Toruń

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 79.16% 69
matematyka 52.34% 71
język niemiecki 100% 2
język polski 65.38% 71

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 55% 74
matematyka 44% 76
język polski 59% 77

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 59% 71
matematyka 38% 73
język polski 59% 73

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2019