konto
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych w Krakowie

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych w Krakowie Kraków

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 85.3% 20
matematyka 73.68% 19
język polski 71.2% 20

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Przedmiot śr. wynik osoby
język angielski 69% 24
matematyka 70% 23
język polski 73% 23

Porównanie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty 2020