Wyniki Kwalifikacji Produkcja wyrobów piekarskich sesja 172 Wielkopolskie

Egaminy Kwalifikacji Produkcja wyrobów piekarskich sesja 172 Wielkopolskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Produkcja wyrobów piekarskich
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Produkcja wyrobów piekarskich 15 80% 13 92.3% 15 66.7%