Wyniki Kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych sesja 172 Świętokrzyskie

Egaminy Kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych sesja 172 Świętokrzyskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 45 91.11% 40 90% 39 89.74%