Wyniki Kwalifikacji Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową sesja 172 Śląskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową sesja 172 Śląskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(MG.41.) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(MG.41.) Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 1 0% 1 0% 1 0%