Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 9 100% 14 57.1% 14 50%