Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych sesja 172 Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
(B.32) Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 9 100% 14 57.1% 14 50%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum - Gdynia 6 100% 6 50% 6 33.3%