Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172 Pomorskie

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych sesja 172 Pomorskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność