Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 172 Opolskie

Egaminy Zawodowe Opolskie sesja 172

Powiaty:

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 172 Opolskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 109 99.1% 110 89.1% 107 89.7%