konto

Wyniki Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 172 Lubelskie

Egaminy Kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych sesja 172 Lubelskie

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 15 46.67% 14 100% 14 50%