Wyniki matur Kraków malopolskie

Wyniki matur Kraków 2016

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Poziom Podstawowy

PrzedmiotŚr. WynikZdawalność
Język angielski 79.9% 97.44%
Język niemiecki 84.54% 98.83%
Język polski 64.79% 98.96%
Język rosyjski 70.8% 100%
Język włoski 74.67% 100%
Matematyka 64.72% 90.5%

Poziom Rozszerzony

PrzedmiotŚr. Wynik
Język angielski 60.49%
Język francuski 68.79%
Język niemiecki 71.75%
Język polski 66.19%
Język rosyjski 78.18%
PrzedmiotŚr. Wynik
Biologia 44.58%
Chemia 46.38%
Fizyka 51.64%
Geografia 43.23%
Historia 50.62%
Informatyka 45.73%
Matematyka 40.3%
Wos 42.29%

Najlepsze Placówki

Język polskiMatematykaJęzyk angielski
PlacówkaŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalnośćŚr. wynikzdawalność
V Liceum im. Augusta Witkowskiego - Kraków 81.9% 100% 92.15% 100% 96.82% 100%
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego - Kraków 74.08% 100% 86.74% 100% 95.8% 100%
VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego - Kraków 75.16% 100% 84.31% 99.74% 92.51% 100%
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków 70.65% 100% 87.23% 99.76% 94.61% 100%
VI Liceum im. Adama Mickiewicza - Kraków 76.61% 100% 77.86% 100% 94.75% 100%
Technikum Łączności nr 14 - Kraków 61.64% 100% 84.4% 100% 87.5% 100%
VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Kraków 71.15% 100% 75.06% 98.41% 91.03% 100%
III Liceum im. Jana Kochanowskiego - Kraków 68.57% 100% 77.63% 100% 87.4% 100%
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 68.9% 100% 71.33% 98.95% 90.09% 100%
X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków 69.76% 100% 67.37% 95.43% 87.03% 100%
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 - Kraków 68.95% 100% 66.43% 95.16% 72.23% 98.36%
Technikum Budowlane nr 1 - Kraków 62.76% 100% 68.15% 100% 69.1% 100%
XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte - Kraków 67.9% 99.63% 61.22% 94.78% 81.27% 99.62%
XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej - Kraków 62.67% 100% 64.89% 96.59% 75.54% 99.51%
XVII Liceum im. Młodej Polski - Kraków 70.25% 100% 55.6% 92.5% 83.62% 100%
Liceum Mistrzostwa Sportowego - Kraków 59.51% 97.3% 63.46% 91.89% 77.59% 100%
Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki - Kraków 60.08% 100% 64.2% 100% 75.06% 98.96%
IX Liceum im. Zygmunta Wróblewskiego - Kraków 65.27% 99.4% 56.06% 91.57% 76.11% 98.8%
XXXIV Liceum - Kraków 65% 100% 44% 50% 87% 100%
XVIII Liceum - Kraków 65.06% 100% 49.53% 82.35% 79.53% 100%

Ranking Szkół Średnich 2018 już jest!

Sprawdź która szkoła jest najlepsza!

Przejdź do rankingu Zamknij