Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 163

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej sesja 163

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 291 97.59% 296 95.61% 256 93.75%