Wyniki Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 134 60.45% 55 98.18% 50 88%