Wyniki Kwalifikacji Realizacja nagrań sesja 171

Egaminy Kwalifikacji Realizacja nagrań sesja 171

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Realizacja nagrań
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Realizacja nagrań 14 100% 15 100% 14 100%