konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 181

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych sesja 181

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych 16 94% 24 58% 15 87%