Wyniki Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 40 87.5% 48 93.75% 36 86.11%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 4
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 4 - Zielona Góra 8 62.5% 7 71.4% 8 37.5%