konto

Wyniki Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 211 nowosądecki

Egaminy Kwalifikacji Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie sesja 211 nowosądecki

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność