Wyniki Kwalifikacji Eksploatacja złóż podziemnych sesja 182

Egaminy Kwalifikacji Eksploatacja złóż podziemnych sesja 182

Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Eksploatacja złóż podziemnych
Pisemny Praktyczny Razem
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda
Eksploatacja złóż podziemnych 1014 71.99% 912 98.9% 884 76.92%

Placówki

Pisemny Praktyczny Razem
Placówka Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność
Technikum nr 14
Pisemny Praktyczny Razem
Placówka os. zda os. zda os. zda
Technikum nr 14 - Katowice 2 0% 2 100% 2 0%