konto

Wyniki matur język francuski Lublin 2016

Lublin

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Placówki

PlacówkaPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego - Lublin 100% 90% -
IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Lublin 100% 86% -
XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki - Lublin 100% 90% -
XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - Lublin 100% 84% -
IX Liceum im. Mikołaja Kopernika - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
IX Liceum im. Mikołaja Kopernika - Lublin 100% 77% -
I Liceum im. Stanisława Staszica - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
I Liceum im. Stanisława Staszica - Lublin 100% 84.33% -
Technikum Ekonomiczne - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Ekonomiczne - Lublin 100% 74% -
V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Lublin 100% 78% -
XXIV Liceum - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XXIV Liceum - Lublin 100% 60% -
VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej - Lublin 100% 64% -
XVI Liceum - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
XVI Liceum - Lublin 100% 52% -
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - Lublin
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - Lublin 100% 52% -