Wyniki matur język ukraiński 2017

2018 2016

Polska

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Śr. Wynik Rozszerzony

0%

Wojewodztwa

WojewództwoPodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Lubelskie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Lubelskie 0% 90% 88%
Podkarpackie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Podkarpackie 100% 81% 69%
Warmińsko-Mazurskie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Warmińsko-Mazurskie 100% 76% 84%
Zachodniopomorskie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Zachodniopomorskie 100% 72% 89%
Łódzkie
PodstawowyRozszerzony
zdawalnośćŚr. wynikŚr. wynik
Łódzkie 100% 76% 81%