Rekrutacja do szkół średnich 2019/2020

Rekrutacja do szkół średnich 2019/2020

Już niebawem rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń na drodze edukacyjnej każdego młodego człowieka – nabór do szkół średnich. W związku z tym chcielibyśmy przybliżyć Wam terminy rozpoczęcia naborów do szkół średnich w poniższych miastach wojewódzkich:

postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. W dniach od 13 maja 2019 r. od godz. 9:00 do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16:00, elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: nabor.um.bialystok.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Białymstoku.

złożenie wniosku do szkół średnich wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od 13 maja 2019 r. i potrwa do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: bydgoszcz.edu.com.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Bydgoszczy.

złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. a zakończy się 18 czerwca 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji dostępny będzie pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gdańsku.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. i potrwa do 17 czerwca 2019 r. Elektroniczny system naboru dostępny będzie pod adresem: nabor.provector.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Gorzowie Wielkopolskim.

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadpodstawowej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne zakończy się 25 lipca 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: slaskie.edu.com.pl
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Katowicach

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów brach pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. i potrwa do 25 czerwca 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: kielce.e-omikron.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Kielcach.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 25 kwietnia 2019 r. Rekrutacja zakończona zostanie 10 czerwca 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: krakow.e-omikron.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Krakowie.

rejestracja kandydatów do szkół średnich rozpocznie się od dnia 8 kwietnia 2019 r. i potrwa do 15 maja 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: lubelszczyzna.edu.com.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Lublinie.

składanie wniosku o przyjęcie do szkół średnich (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. Rekrutacja zostanie zakończona 25 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00. Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: lodz.e-omikron.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Łodzi.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 6 maja 2019 r. i potrwa do 14 czerwca 2019 r. Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest pod adresem: ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Olsztynie.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. Koniec postępowania rekrutacyjnego przewidziany jest na 21 czerwca 2019 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: opolskie.edu.com.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Opolu.

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. a zakończy się 31 maja 2019 r. o godzinie 15:00. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/poznań.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Poznaniu.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne zakończy się 19 czerwca 2019 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: naborpg.resman.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Rzeszowie.

składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 9 maja 2019 r. i potrwa do 18 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/szczecin.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Szczecinie.

składanie wniosków o przyjęcie do szkół średnich rozpoczyna się od dnia 13 maja 2019 r. i potrwa do 20 maja 2019 r. do godziny 15:00. Elektroniczny systemem rekrutacji znajduje się pod adresem: warszawa.edu.com.pl.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Warszawie.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. Rekrutacja zakończy się 25 czerwca 2019 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili we Wrocławiu.

składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od dnia 13 maja 2019 r. i potrwa do 17 czerwca 2019 r. Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem: nabor.pcss.pl/zielonagora.
Na naszej stronie możesz znaleźć wyszukiwarkę profili w Zielonej Górze.

Wyszukiwarka Kierunków Studiów