konto

Metodologia rankingu szkół średnich WaszaEdukacja.pl 2019

Ranking szkół średnich 2019 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking został podzielony na 18 miast wojewódzkich i uwzględnia szkoły publiczne, które  zawarte są w bazie portalu WaszaEdukacja.pl, w których maturę na poziomie podstawowym w 2018 roku zdawało minimum 5 osób oraz posiadają wskaźnik EWD z lat 2016-2018. W przypadku matur z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, minimalna liczba zdających to 2 osoby aby ich wynik został uwzględniony w rankingu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w rankingu to 100. Ranking nie uwzględnia matury międzynarodowej.

Wskaźniki dla Liceów

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25%

To kryterium uwzględniało wszystkie matury pisemne obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Średnia zdawalność z danego przedmiotu w szkole miała wagę 0.4 natomiast jego średni wynik wagę 0.6. Dodatkowo przy maturze z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególną maturę i wyciągnięta średnia ogólna. Wyniki zostały zsumowane i maksymalnie mogły wynieść 200 punktów. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Sukces w olimpiadach - 15%

W rankingu uwzględniliśmy 33 olimpiady przedmiotowe - 17 ogólnopolskich oraz 16 międzynarodowych. Pod uwagę były brane osoby, które zostały laureatami, finalistami, medalistami, bądź zostały wyróżnione w ostatnim etapie olimpiady. Za każdą olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać 1 punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalna liczba punktów z jednej olimpiady do uzyskania to 3. Dodatkowe 2 punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 35%

W tym kryterium zostały wzięte pod uwagę matury dodatkowe, do których przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły. Średnia szkoły z danego przedmiotu została pomnożona przez liczbę osób zdających. Następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane oraz została wyciągnięta ogólna średnia matury na poziomie rozszerzonym w szkole. Wyniki zostały pomnożone przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

Wskaźnik EWD - 25%

Pod uwagę zostały wzięte wskaźniki EWD z lat 2016-2018 z, któregych zostały wyciągnięte średnie oraz zostały one pomnożone przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%. 

Wskaźniki dla Techników

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 20%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 20%.

Sukces w olimpiadach - 10%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 10%.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 25%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 25%.

Egzaminy zawodowe - 30%

W rankingu zostały uwzględnione wszystkie egzaminy zawodowe jakie były zdawane w danej placówce. Pod uwagę bierzemy średnią zdawalność z każdej kwalifikacji, którą zdawało minimum 2 osoby. Zdawalność z każdej kwalifikacji została pomnożona przez liczbę osób zdających, następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane oraz została wyciągnięta ogólna średnia zdawalności egzaminu zawodowego. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Wskaźnik EWD - 15%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 15%.

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj