konto

Metodologia rankingu szkół ponadpodstawowych WaszaEdukacja.pl 2021

Ranking szkół ponadpodstawowych 2021 przeprowadzony przez portal WaszaEdukacja.pl został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad przedmiotowych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ranking został podzielony na dwa typy szkół: Licea oraz Technika.

Zasady ogólne

Ranking szkół ponadpodstawowych został podzielony na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia placówki publiczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. Ponadto w każdej placówce, egzaminy maturalny na poziomie podstawowym w 2020 roku musiało pisać minimum pięć osób, a dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym musiały to być minimum dwie osoby. Dodatkowym kryterium były wskaźniki EWD z lat 2018-2020. W rankingu, maksymalnie można było uzyskać sto punktów. Wyniki z międzynarodowego egzaminu maturalnego nie zostały uwzględnione.


Wskaźniki dla Liceów:

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 25%

To kryterium uwzględniało wszystkie obowiązkowe egzaminy maturalne, pisemne czyli wynik z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Średnia zdawalność z danego przedmiotu w szkole miała wagę 0.4 natomiast jego średni wynik wagę 0.6. Dodatkowo przy egzaminie maturalnym z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególną maturę i wyciągnięta średnia ogólna. Wyniki zostały zsumowane i maksymalnie można było zdobyć dwieście punktów. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Sukces w olimpiadach - 15%

W rankingu uwzględnione zostały ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe. Pod uwagę wzięliśmy osoby, które zostały laureatami, finalistami, medalistami, bądź zostały wyróżnione w ostatnim etapie olimpiady. Za każdą olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 35%

W tym kryterium wzięte pod uwagę zostały egzaminy maturalne na pozomie rozszerzonym, do których przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły. Średnia szkoły z danego przedmiotu została pomnożona przez liczbę osób zdających. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia egzaminy maturalnego na poziomie rozszerzonym w szkole. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

Wskaźnik EWD - 25%

Pod uwagę wzięte zostały wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2018-2020. Z ich wyników została wyciągnięta średnia, a następnie zostały one pomnożone przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.


Wskaźniki dla Techników

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 20%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 20%.

Sukces w olimpiadach - 10%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 10%.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 25%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 25%.

Egzaminy zawodowe - 30%

W rankingu zostały uwzględnione wszystkie egzaminy zawodowe jakie były zdawane w danej placówce. Pod uwagę wzięliśmy średnią zdawalność z każdej kwalifikacji, którą zdawało minimum dwie osoby. Zdawalność z każdej kwalifikacji została pomnożona przez liczbę osób zdających, następnie wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane. Następnie została wyciągnięta ogólna średnia zdawalności egzaminu zawodowego. Wynik został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 30%.

Wskaźnik EWD - 15%

Punkty wyliczone zostały w analogiczny sposób jak w przypadku liceów. Zmienił się tylko wskaźnik, przez który została pomnożona suma wszystkich punktów i wynosił on 15%.

Opinie

3 /5 2 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj