Egzamin gimnazjalny 2017 - Wyniki

Egzamin gimnazjalny 2017 - Wyniki

Już dziś, tegoroczni absolwenci gimnazjum poznają swoje wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2017. Egzamin ten jest obowiązkowym testem sprawdzającym wiedzę uczniów podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Choć wyniki z egzaminu są bardzo ważnym kryterium podczas naboru do szkoły średniej to, przystępując do niego nie możemy go oblać.

Wyniki opublikowane zostaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a dostępne będą na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminicyjnej odpowiedniej dla danego rejonu. Absolwenci gimnazjum mają również możliwość zapoznania się ze swoimi wynikami w swojej szkole od godziny 10:00.

Aby uzyskać dostęp do swoich wyników poprzez stronę internetową należy wykonać następujące kroki:

  1. Przechodzimy na stronę internetową OKE odpowiednią dla danego rejonu
  2. Przechodzimy do panelu ucznia i logujemy się do niego swoim numerem PESEL oraz hasłem otrzymanym w swojej szkole
  3. Po zalogowaniu się, możemy uzyskać informację o swoich wynikach

Jeśli chodzi o wyniki ogólnopolskie to najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego - 69% punktów. Następnie 56% punktów uzyskano z historii i WOSu. Egzamin z przedmiotów przyrodniczych czyli zbiór zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii wypadł na 51%. Najsłabiej uczniom poszedł egzamin z matematyki. Absolwenci uzyskali z niego średnio 49% punktów. Egzamin pisemny z języka obcego podzielony był na dwa poziomy: podstawowy oraz rozszerzony. Poniżej prezentujemy średnie wyniki z poszczególnych języków obcych:

Do egzaminu gimnazjalnego podeszło 354 tysiące uczniów, a wyniki były zbliżone do tych z lat ubiełych.