Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018

Wybierz poprawną odpowiedź

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała mialała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył węcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.

Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku?

Sprawdź odpowiedź Odpowiedz

Prawidłowa odpowiedz to:

Rozwiązanie

źródło: CKE

Wyszukiwarka Kierunków Studiów