Zadanie nr. 10 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018

Wybierz poprawną odpowiedź

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

1.

Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama

P F
2.

Liczby x i y są różnych znaków.

P F
Sprawdź odpowiedź Odpowiedz

Prawidłowa odpowiedz to:

Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama

- Fałsz

Liczby x i y są różnych znaków.

- Prawda

Rozwiązanie

źródło: CKE

Wyszukiwarka Kierunków Studiów