konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
  • 1 z 1
Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Największa wartość funkcji f w przedziale 1,4 jest równa

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=2,-4 Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

Zadanie nr. 1 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin przykładowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział.

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem fxaxPunkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji.

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punktW=1,9. Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=1,9. Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale 1,2 jest równa

Zadanie nr. 23 matura z matematyki 2016 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe k i l o równaniach y=ax+b oraz y=mx+n. Początek układu współrzędnych leży między tymi prostymi.

Zatem

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2015 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Zbiorem wartości funkcji f jest

  • 1 z 1