konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
  • 1 z 1
Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Wielomian W(x)=7x3-9x2+9x-2 ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty.

 

Oblicz ten pierwiastek.

 

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=4x3-6x2-5m+1x-2m przez dwumian x+2 jest równa (-30).

 

Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W(x)0.

Zadanie nr. 1 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Wielomian W określony wzorem  W(x)=x2019-3x2000+2x+6 

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2020 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego x2+y34 do postaci ax4+bx3y+cx2y2+dxy3+ey4 współczynnik c jest równy 

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2019 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Wielomian określony wzorem W(x)=2x3+m3+2x2-11x-22m+1 jest podzielny przez dwumian x-2 oraz przy dzieleniu przez dwumian x+1daje resztę 6.

 

Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność W(x)0.

Zadanie nr. 28 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

3a2-2ab+3b20.

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2017 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=x3-2x2+ax+34 przez dwumian x − 2 jest równa 1. Oblicz wartość współczynnika a. W poniższe kratki wpisz kolejno trzy pierwsze

 

cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2016 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Wielomian W(x)=6x3+3x2-5x+p jest podzielny przez dwumian x −1 dla p równego:

  • 1 z 1