konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem fx=3x+1-63 jest liczba

Zadanie nr. 19 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A=0,4 i B=2,2.

Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1-2x2>13 jest przedział

Zadanie nr. 8 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=13x-1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie nr. 10 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3,-2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

Zadanie nr. 19 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach y=m+2x+3 oraz y=2m-1x-3 są równoległe, gdy

Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin dodatkowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Funkcja liniowa f(x)=(1-m2)x+m-1 nie ma miejsc zerowych dla  

Zadanie nr. 33 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy termin poprawkowy
Rozwiąż zadanie

Ze zboru A=-3, -2, -1, 1, 2, 3 losujemy liczbę a, natomiast ze zbioru B=-1, 1, 0, 1, 2 losujemy liczbę b. Te liczby są - odpowiednio - współczynnikiem kierunkowym i wyrazem wolnym funkcji liniowej f(x) =ax+b. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymana funkcja f jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. 

Zadanie nr. 7 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 23x4.

Zadanie nr. 9 matura z matematyki 2017 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Miejscem zerowym funkcji liniowej fx=3x+1-12 jest liczba