Zadanie nr. 8 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018

Wybierz poprawną odpowiedź

Grupa turystów w ciągu pierwszej godziny pokonała pewien odcinek trasy. W każdej następnej godzinie pokonywany dystans był o 0,5 km krótszy od dystansu pokonywanego w poprzedniej godzinie. W ciągu pierwszych pięciu godzin marszu turyści przeszli łącznie 17,5 km trasy.

Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu, miał długość

  1. 3,5 km

  2. 3,9 km

  3. 4,0 km

  4. 3,1 km

Sprawdź odpowiedź

Prawidłowa odpowiedz to:

Rozwiązanie

źródło: CKE

Wyszukiwarka Kierunków Studiów