Zadanie nr. 6 egzamin gimnazjalny z matematyki 2018

Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są dwie liczby: a=85b=45.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

1.

Iloczyn a·b jest równy 3210.

P F
2.

Iloraz ab jest równy 25.

P F
Sprawdź odpowiedź Odpowiedz

Prawidłowa odpowiedz to:

Iloczyn a·b jest równy 3210.

- Fałsz

Iloraz ab jest równy 25.

- Prawda

Rozwiązanie

źródło: CKE

Ranking Szkół Średnich 2018
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich