konto

Liczby całkowite

Liczby całkowite

Liczbami całkowitymi nazywamy liczby naturalne i liczby do nich przeciwne ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Zbiór liczb całkowitych oznaczamy symbolem Z

Z=..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, .....

Zbiór liczb całkowitych jest nieograniczony zarówno z prawej jak i lewej strony.

Przykład:

-2018, -319, -18, 0, 15, 496, 2019 - to są liczby całkowite

-2,-13, -12, 19, 3 - to nie są liczby całkowite

Liczby całkowite można dodawać i mnożyć tak jak liczby naturalne, dotatkowo można jeszcze je odejmować majac gwarancję, że wynik będzie nadal w zbiorze liczb całkowitych.

Przykład:

2+5=72·5=102-5=-3

Dzielenie nie jest wykonywane w zbiorze Z. Wynik tych działań może nie być liczbą całkowitą.

Przykład:

2÷5=0,4