konto

Koło i Okrąg

Koło i Okrąg Definicja

Koło - jest zbiorem wszystkich punktów na płaszczyźnie, których odległość jest mniejsza lub równa pewnej odległości (promień koła) od ustalonego punktu (środek koła)

Okrąg - jest zbiorem wszystkich punktów na płaszczyźnie, których odległość jest równa pewnej odległości (promień koła) od ustalonego punktu (środek koła)

Czym różni się Koło od Okręgu?

Koło od Okręgu różni się tym, że okrąg jest "pusty w środku" zawiera tylko obręcz, posiada tylko obwód a nie posiada pola. Koło zawiera obręcz oraz wszystko co w nim się znajduje, czyli Koło posiada obwód oraz pole.

Mówiąc prościej okrąg to brzeg koła

Obów okręgu, koła (inaczej długość okręgu)

Ob=2πrr - promień koła okręgu

Pole koła

P=πr2r-promień koła

Promień

Promień to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu

Cięciwa

Cięciwa to odcinek łączący dwa dowolne punkty leżące na okręgu.

Średnica

Średnica to cięciwa przechodząca przez środek okręgu.

Styczna

Styczna to prosta mająca z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny.