konto
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (68) 328--20-00

Adres: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki Uniwersytet Zielonogórski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo (Wydział Humanistyczny)

Zarządzanie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Coaching i doradztwo filozoficzne (Wydział Humanistyczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Biologicznych)

Administracja (Wydział)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Historia (Wydział Humanistyczny)

Biotechnologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Europeistyka i stosunki transgraniczne (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Architektura wnętrz (Wydział Artystyczny)

Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Artystyczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Literatura popularna i kreacje światów gier (Wydział Humanistyczny)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Turystyka i rekreacja (Wydział)

Grafika (Wydział Artystyczny)

Socjologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Stosunki międzykulturowe (Wydział Humanistyczny)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Pielęgniarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Jazz i muzyka estradowa (Wydział Artystyczny)

Informatyka i ekonometria (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Ratownictwo medyczne (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Malarstwo (Wydział Artystyczny)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Filologia rosyjska z językiem angielskim (Wydział Humanistyczny)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Arteterapia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Filologia francuska z drugim językiem romańskim (Wydział Humanistyczny)

Filologia - język francuski w komunikacji zawodowej (Wydział Humanistyczny)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki i Astronomii)

Wychowanie fizyczne (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Sztuki wizualne (Wydział Artystyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Politologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Wychowanie fizyczne (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Coaching i doradztwo filozoficzne (Wydział Humanistyczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Biologicznych)

Administracja (Wydział)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Pedagogika (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Ratownictwo medyczne (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Architektura (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Mechaniczny)

Zarządzanie gospodarką komunalną (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Energetyka (Wydział)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny)

Energetyka komunalna (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Żywienie człowieka i dietoterapia (Wydział)

Logistyka (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Geoinformatyka i techniki satelitarne (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Mechaniczny)

Elektrotechnika (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Inżynieria danych (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechaniczny)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Elektrotechnika (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Mechaniczny)

Energetyka (Wydział)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny)

Energetyka komunalna (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Logistyka (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Geoinformatyka i techniki satelitarne (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Mechaniczny)

Zarządzanie gospodarką komunalną (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Sztuki wizualne (Wydział Artystyczny)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechaniczny)

Politologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Zarządzanie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Architektura (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Elektrotechnika (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Humanistyczny)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Biologicznych)

Historia (Wydział Humanistyczny)

Biotechnologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Biologicznych)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Artystyczny)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Mechaniczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny)

Socjologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Informatyka i ekonometria (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

Logistyka (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Malarstwo (Wydział Artystyczny)

Inżynieria danych (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna (Wydział Mechaniczny)

Inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Elektrotechnika (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Praca socjalna (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Biologicznych)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk Biologicznych)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Mechaniczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Żywienie człowieka i dietoterapia (Wydział)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Logistyka (Wydział Ekonomii i Zarządzania)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Lekarski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)

Lekarski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu)

Opinia o Uniwersytet Zielonogórski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj