Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (71) 343-68-47

Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Wrocławski

Kierunki Uniwersytet Wrocławski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

European Cultures (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Politics (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Turystyka (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Kultura i praktyka tekstu (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Bachelor of business and administration (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Militarioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Biotechnology (Wydział Biotechnologii)

Classics and european identity (Wydział Filologiczny)

Chemia i toksykologia sądowa (Wydział Chemii)

Filologia dalekowschodnia (Wydział Filologiczny)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Chemistry (Wydział Chemii)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Filologia - italianistyka (Wydział Filologiczny)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Biologia człowieka (Wydział Nauk Biologicznych)

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Filologia - ukrainistyka z anglistyką (Wydział Filologiczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie (Wydział Filologiczny)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Kryminologia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

EU Regional (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Interdyscyplinarne studia europejskie (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Tourism and hospitality (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

International and european law (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Administracja - Administration in international organisations (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Applied Geoscience (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Master Managerial Economics (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Intercultural mediation (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Public Policy (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Advanced synthesis in chemistry (Wydział Chemii)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Empirical and theoretical linguistics (Wydział Filologiczny)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Theoretical physics (Wydział Fizyki i Astronomii)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Antropologia literatury, teatru i filmu (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Konsulting prawny i gospodarczy (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Opinia o Uniwersytet Wrocławski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj