Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (71) 343-68-47

Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Wrocławski

Kierunki Uniwersytet Wrocławski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kultura i praktyka tekstu (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

European Cultures (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Biologia człowieka (Wydział Nauk Biologicznych)

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bachelor of business and administration (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Biotechnology (Wydział Biotechnologii)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - italianistyka (Wydział Filologiczny)

Classics and european identity (Wydział Filologiczny)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Chemia i toksykologia sądowa (Wydział Chemii)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Militarioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia dalekowschodnia (Wydział Filologiczny)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia - ukrainistyka z anglistyką (Wydział Filologiczny)

Turystyka (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie (Wydział Filologiczny)

Politics (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Kryminologia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Empirical and theoretical linguistics (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Administracja - Administration in international organisations (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Applied Geoscience (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Theoretical physics (Wydział Fizyki i Astronomii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Interdyscyplinarne studia europejskie (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

EU Regional (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

International and european law (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Master Managerial Economics (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Intercultural mediation (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Advanced synthesis in chemistry (Wydział Chemii)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Public Policy (Wydział Nauk Społecznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Antropologia literatury, teatru i filmu (Wydział Nauk Społecznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Tourism and hospitality (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Konsulting prawny i gospodarczy (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Opinia o Uniwersytet Wrocławski

0 /5 -0 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj