Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (71) 343-68-47

Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Wrocławski

Kierunki Uniwersytet Wrocławski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

European Cultures (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia - ukrainistyka z anglistyką (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Militarioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Bachelor of business and administration (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Politics (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia człowieka (Wydział Nauk Biologicznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biotechnology (Wydział Biotechnologii)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Classics and european identity (Wydział Filologiczny)

Turystyka (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Chemia i toksykologia sądowa (Wydział Chemii)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia dalekowschodnia (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia - italianistyka (Wydział Filologiczny)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Kultura i praktyka tekstu (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia (Wydział Chemii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Kryminologia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Intercultural mediation (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

International and european law (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

EU Regional (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Antropologia literatury, teatru i filmu (Wydział Nauk Społecznych)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Empirical and theoretical linguistics (Wydział Filologiczny)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Public Policy (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Filologiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Theoretical physics (Wydział Fizyki i Astronomii)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Master Managerial Economics (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Społecznych)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Ochrona środowiska (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Tourism and hospitality (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Interdyscyplinarne studia europejskie (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Advanced synthesis in chemistry (Wydział Chemii)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja - Administration in international organisations (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Applied Geoscience (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Konsulting prawny i gospodarczy (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Opinia o Uniwersytet Wrocławski

0 /5 -0 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj