konto
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Tel.: (71) 343-68-47

Adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Wrocławski

Kierunki Uniwersytet Wrocławski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - ukrainistyka z anglistyką (Wydział Filologiczny)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Politics (Wydział Nauk Społecznych)

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Wydział Filologiczny)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Filologiczny)

Filologia - italianistyka (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Studia środkowo-wschodnioeuropejskie (Wydział Filologiczny)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Turystyka (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Ochrona środowiska (Wydział)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

Bachelor of business and administration (biznes i administracja) (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

European Cultures (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Classics and european identity (Wydział Filologiczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia dalekowschodnia (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Chemistry (Wydział Chemii)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biotechnology (Wydział Biotechnologii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Chemia i toksykologia sądowa (Wydział Chemii)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Biologia człowieka (Wydział Nauk Biologicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Militarioznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Socjologia ekonomiczna (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie projektami społecznymi (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Kryminologia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Filologiczny)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Europeistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Dziedzictwo kultury materialnej (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (Wydział Fizyki i Astronomii)

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Inżynieria geologiczna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Astronomia (Wydział Fizyki i Astronomii)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Theoretical physics (Wydział Fizyki i Astronomii)

Global studies (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki i Astronomii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ukraińska (Wydział Filologiczny)

Intercultural mediation (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Filologiczny)

Filologia - judaistyka (Wydział Filologiczny)

Public Policy (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia - niderlandystyka (Wydział Filologiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja - Administration in international organisations (ADMINISTRACJA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH) (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Tourism and hospitality (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Applied Geoscience (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Geologia (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Indywidualne studia międzyobszarowe (Wydział)

International and european law (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE) (Wydział)

Master Managerial Economics (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Advanced synthesis in chemistry (Wydział Chemii)

EU Regional (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Nauk Biologicznych)

Antropologia literatury, teatru i filmu (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Mikrobiologia (Wydział Nauk Biologicznych)

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Wydział Nauk Biologicznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Biotechnologia (Wydział Biotechnologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Interdyscyplinarne studia europejskie (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Muzykologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia w przestrzeni publicznej (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia w przestrzeni publicznej (PUBLIC HISTORY) (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia serbska i chorwacka (Wydział Filologiczny)

Empirical and theoretical linguistics (Wydział Filologiczny)

Filologia indyjska i kultura indii (Wydział Filologiczny)

Filologia czeska (Wydział Filologiczny)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Socjologia grup dyspozycyjnych (Wydział Nauk Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Społecznych)

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (Wydział Nauk Społecznych)

Ekonomia (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Administracja (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Konsulting prawny i gospodarczy (Wydział)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Filologiczny)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Dyplomacja europejska (Wydział Nauk Społecznych)

Komuniakcja wizerunkowa (Wydział Nauk Społecznych)

Journalism and social communication (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Psychologia (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)

Opinia o Uniwersytet Wrocławski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj