konto
kryminologia

Kryminologia Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski

kryminologia

Stopień / forma: II stopień magisterskie / Stacjonarne

Czesne: Brak danych

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: m.bojarska@uw.edu.pl

Tel.: (22) 625-40-86

Adres: ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Rekrutacja

Inne wymagania wstępne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:

Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów (w przypadku przekroczenia limitu miejsc).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Pierwsze pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci z dyplomem z wyróżnieniem, drugie pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą plu na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja lub resocjalizacja z profilaktyką społęczną, a kolejne – kandydaci z najwyższą oceną na dyplomie. Kryterium pomocniczym w ustalaniu rankingu kandydatów jest średnia ocen z całego toku studiów.

Podobne kierunki

bioetyka
Warszawa Stacjonarne
Uniwersytet Warszawski
(Wydział Filozofii i Socjologii)

Bioetyka

administracja
Warszawa Niestacjonarne
Politechnika Warszawska
(Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Administracja

stosunki-miedzynarodowe
Poznań Stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Stosunki międzynarodowe

prawo-finansowe-i-skarbowosc
Warszawa Stacjonarne
Uniwersytet Warszawski
(Wydział Prawa i Administracji)

Prawo Finansowe i Skarbowość

kierunek

Więcej Podobnych Kierunków

Opinia o kierunku Kryminologia | Uniwersytet Warszawski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj